โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 2, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 02-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CBS
Putin accuses U.S. and NATO allies of ignoring Russia's security needs
ปูตินกล่าวหาสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโต้ว่า ไม่ให้ความสนใจความจำเป็นด้านความมั่นคงของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- accuse (v) = กล่าวหา, ตั้งข้อสงสัย
- ignore (v) = เพิกเฉย, ไม่สนใจ, ละเลย
- security (n) = ความมั่นคง, ความปลอดภัยแหล่งข่าว : Reuters
Russian President Vladimir Putin accused the West of deliberately creating a scenario designed to lure it into war and ignoring Russia's security concerns over Ukraine
ประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ของรัฐเซียกล่าวหาว่าตะวันตกจงใจสร้างสถานการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อให้รัฐเซียเข้าสู่สงคราม และเพิกเฉยต่อความกังวลด้านความมั่นคงในเรื่องยูเครนของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- deliberately (adv) = เจตนา, จงใจ, ตั้งใจ
- lure (v) = หลอกล่อ, ล่อลวงแหล่งข่าว : CNN
The Kremlin said Tuesday that there had been a "mix-up" over its reply to the United States on the Ukraine crisis, as diplomatic efforts to deter a Russian invasion picked up pace
เครมลินระบุเมื่อวันอังคารว่า ยังมีความ "สับสน" ของคำตอบที่รัฐเซียให้กับสหรัฐเรื่องวิกฤติยูเครน เนื่องจากด้านการทูตได้พยามเร่งที่จะขัดขวางการบุกรุกของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- invasion(n) = การบุก, การจู่โจม
- mix-up = ปะปน, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ
- pick up the pace ทำให้เร็วขึ้น, เร่งขึ้น

หมายเหตุ เนื้อหาข่าว เอกสารที่สหรัฐได้รับและเข้าใจว่าเป็นการตอบกลับของรัสเซีย จริง ๆแล้วเป็นการตอบคนละฉบับกัน เนื่องจากช่วงนี้มีการส่งหนังสือ ถึงกันถี่ยิบจึงทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนทำให้เข้าใจผิดกันแหล่งข่าว : Reuters
Pull back from Ukraine if you're not going to invade, Blinken tells Russia
กลับออกมาจากยูเครน ถ้าคุณไม่ได้กำลังจะบุกเข้าไป, บลิงเคนกล่าวกับรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- invade (v) = รุกราน, บุกรุก
- pull back (phrasal verb ) = ถอนกำลังทหาร, ลดระดับ/จำนวน/กิจกรรมที่เคยก่อนหน้านี้แหล่งข่าว : Khaosod English
Ethnic Karens of Bang Kloy village and their supporters clash with riot police near the Government House as they try to submit a petition calling for the government to solve land dispute over their settlement inside a national park
ชนเผ่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านบางกลอย และผู้สนับสนุน ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลใกล้ทำเนียบรัฐบาล ขณะพยายามยื่นคำร้องทุกข์เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขข้อพิพาทเรื่องที่ดินจากการตั้งถิ่นฐานในอุทยานแห่งชาติ

คำศัพท์ข่าว
- clash with (someone or something) = ปะทะ, วิวาท, ขัดแย้ง
- Government House (n) = ทำเนียบรัฐบาล
- petition (n) = การยื่นคำร้อง, การร้อเงรียน
- settlement (n) = การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งหลักปักฐานแหล่งข่าว : Thai Enquirer
The Thai government is exploring plans to encourage Thai vocational students to work in Saudi Arabia, after the resumption of diplomatic ties between the two nations.
รัฐบาลไทยกำลังสำรวจแผนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาไทยไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย หลังการกลับมาเริ่มต้นสานสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- encourage (v) = ให้กำลังใจ, กระตุ้น, ให้การสนับสนุน
- resumption (n) = การเริ่มต้นใหม่
- vocational student (n) = นักเรียนอาชีวศึกษา, นักเรียนสายอาชีพ

No comments:

Post a Comment