โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 05-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : BBC
Iceland whaling: Fisheries minister signals end from 2024
การล่าวาฬในไอซ์แลนด์: รัฐมนตรีประมงส่งสัญญาณสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2024

Commercial whaling in Iceland could be banned within two years, after a government minister said there was little justification for the practice.
การล่าวาฬเพื่อการค้าในไอซ์แลนด์อาจถูกห้ามภายในสองปีนี้ หลังจากที่รัฐมนตรีคนหนึ่งของรัฐบาลกล่าวว่าการล่าวาฬในเชิงพาณิชย์นั้นมีเหตุผลที่ดีเพียงเล็กน้อย

The northern European country, an island in the North Atlantic, is one of few places to allow whale hunting.
ประเทศทางเหนือของยุโรป ซึ่งเป็นเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้ล่าวาฬได้

But demand for the mammals' meat has decreased dramatically since Japan - Iceland's main market - resumed commercial whaling in 2019.
แต่ความต้องการเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของไอซ์แลนด์ กลับมาล่าวาฬเชิงพาณิชย์ในปี ค.ศ. 2019

Iceland's fisheries minister says whaling is no longer profitable.
รัฐมนตรีประมงของไอซ์แลนด์กล่าวว่าการล่าวาฬไม่มีผลกำไรอีกต่อไป

"Why should Iceland take the risk of keeping up whaling, which has not brought any economic gain, in order to sell a product for which there is hardly any demand?" Svandis Svavarsdottir wrote on Friday in the Morgunbladid newspaper.
"ทำไมไอซ์แลนด์จึงควรรับความเสี่ยงของการล่าวาฬต่อ ซึ่งไม่ได้นำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้ หรือเพื่อขายสินค้าที่แทบไม่มีความต้องการเลย" นายสวันดิส สวาวาร์สดอตติร์ เขียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในหนังสือพิมพ์ มอร์กันบลาดิด

Iceland's most recent annual quotas allow for the hunting of 209 fin whales, which are considered endangered, and 217 minke whales - one of the smallest species.
โควตาประจำปีล่าสุดของไอซ์แลนด์อนุญาตให้ล่าวาฬครีบ 209 ตัว ซึ่งถือว่าใกล้สูญพันธุ์ และวาฬมิงค์ 217 ตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เล็กที่สุด

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต, ยอมให้
- ban (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- commercial (adj) = ในเชิงพาณิชย์, สำหรับการค้า
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ
- economic (adj) = ในทางเศรษฐกิจ
- decrease (vi) = ลดลง, ต่ำลง, น้อยลง
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์
- few (adj) = สองสาม, ไม่มาก, เพียงไม่กี่
- in order to = เพื่อที่จะ
- justification (n) = เหตุอันสมควร
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป
- profitable (adj) = ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์
- quota (n) โควตา, จำนวนที่อนุญาตให้อย่างเป็นทางการ
- within (prepo) = ภายในแหล่งข่าว : CNN
Iceland says it will end whaling from 2024 amid dwindling demand and continuing controversy
ไอซ์แลนด์กล่าวว่าจะยุติการล่าวาฬในปี 2024 ท่ามกลางความต้องการที่ลดลงและการโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่อง

คำศัพท์ข่าว
- amid (prepo) = ท่ามกลาง
- continuing (adj) = มีอย่างต่อเนื่อง
- controversy (n) = ความขัดแย้ง
- demand (n) = ความต้องการ
- dwindling (adj) = ลดลงแหล่งข่าว : BBC
Commercial whaling in Iceland could be banned within two years
การล่าวาฬเชิงพาณิชย์ในไอซ์แลนด์อาจถูกห้ามภายในสองปี

คำศัพท์ข่าว
- ban (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- within (prepo) = ภายใน

No comments:

Post a Comment