โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 14-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Reuters
Ukraine could drop NATO bid to avoid war, ambassador tells BBC
ยูเครนอาจทิ้งการเชิญของนาโต้เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม, เอกอัคราชทูตบอกกับสำนักข่าวบีบีซี
- ambassador (n) = ทูต, เอกอัครราชทูต
- drop (vt) = หย่อนลง, ปล่อยลง, ปล่อยทิ้ง
- NATO bid (n) = ข้อเสนอของนาโต้/คำเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

หมายเหตุ ประเทศยุเครนจำเป็นต้องปฏิเสธคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ ตามคำขู่วาจะบุกของรัสเซียแหล่งข่าว :Reuters
LIVE: German troops arrive in Lithuania to deter Russia
รายงานสด: กองทหารเยอรมันเดินทางถึงลิทัวเนียเพื่อปรามรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- arrive (v) = มาถึง, เดินทางมาถึง
- deter (v) = ยับยั้ง, ขัดขวาง
- troop (n) = กองทหารแหล่งข่าว :Bloomberg
India has banned 54 Chinese apps in a new order citing security concerns, according to a local newspaper report
อินเดียสั่งห้าม 54 แอพพลิเคชันของจีนในคำสั่งล่าสุด โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- ban (v) = ห้าม, สั่งห้าม
- cite (v) = อ้าง, ยกมากล่าวอ้างถึง
- security = ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพแหล่งข่าว :Guardian
Protests grow across Canada as police struggle to reopen key bridge
การประท้วงเกิดขึ้นทั่วแคนาดา ขณะตำรวจกระเสือกกระสนที่จะเปิดสะพานสำคัญ

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทั่วพื้นที่
- grow (v) = เติบโต, ขยายตัว
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน(ต่อสู้กับปัญหา/ ความลำบาก)

No comments:

Post a Comment