โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 2, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 02-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน

แหล่งข่าว : ABC News
Many experts suggest 2022 could be the year COVID becomes an endemic disease, meaning it is always circulating within the population but at low rates or causing just seasonal outbreaks.
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำว่าปี 2022 อาจเป็นปีที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งหมายความว่าโรคนี้จะวนเวียนแพร่ระบาดในประชากรเสมอ แต่มีอัตราที่ต่ำหรือทำให้เกิดการระบาดตามฤดูกาล

คำศัพท์ข่าว
- circulate (v) = หมุนเวียน, ส่งต่อให้กับหลาย ๆ คน, แพร่ระบาด
- suggest (v) = ชี้ให้เห็น, ให้คำชี้แนะ, ให้ข้อชวนคิดแหล่งข่าว : ABC News
For many parents of unvaccinated toddlers, a return to normalcy amid the COVID-19 pandemic seems out of reach.
สำหรับผู้ปกครองหลายคนของเด็กวัยหัดเดินที่ไม่ได้รับวัคซีน การกลับคืนสู่สภาวะปกติท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดูเหมือนไกลเกินเอื้อม

คำศัพท์ข่าว
- normalcy (n) = ภาวะปกติ
- out of reach = สุดจะไขว่คว้า, ไกลเกินเอื้อม
- reach (n) = การเข้าถึง, การเข้าไปหา
- toddler (n) = เด็กวัยหัดเดิน, เด็กวัยเตาะแตะ

No comments:

Post a Comment