โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 12, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 12-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : Fox News
Pfizer pauses request for FDA authorization of COVID vaccines for kids under 5, awaits more trial data
บริษัทไฟเซอร์พักการขออนุมัติวัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจากองค์การอาหารและยา เพื่อรอข้อมูลการทดลองเพิ่มมากขึ้น
- authorization (n) = การอนุญาต, การอนุมัติ
- pause (v) = ระงับ, หยุดชั่วคราว
- request (n) = การร้องขอ(การขอบางสิ่งบางอย่างโดยสุภาพหรือเป็นทางการ)แหล่งข่าว : CNN
The timeline for when children younger than 5 in the United States might start receiving Covid-19 vaccinations has just been pushed back.
แผนตามเวลาสำหรับที่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในสหรัฐอเมริกาอาจเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่งถูกเลื่อนออกไป

คำศัพท์ข่าว
- might (Modal Verb) = อาจจะ
- push back (phrasal verb) = ไม่เห็นด้วย, ทำให้ช้า, ผลักดันให้เลื่อนเวลา
- timeline (n) = ไทม์ไลน์, แผนตามเวลา, แผนการของกำหนดเวลา
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีนแหล่งข่าว : Reuters
WHO chief scientist: pandemic has not ended as more variants expected
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์องค์การอนามัยโลกกล่าว ว่า การระบาดครั้งใหญ่ยังไม่จบลง เนื่องจากคาดว่าจะมีไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก

คำศัพท์ข่าว
- chief (adj) = หัวหน้า, เจ้าหน้าที่ระดับสูง
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์แหล่งข่าว : CNN
Booster doses of the Pfizer/BioNTech and Moderna coronavirus vaccines are safe, and they offer high levels of protection against severe Covid-19 even though that protection can wane over time, according to two studies published by the CDC
วัคซีนไวรัสโคโรนาเข็มกระตุ้นภูมิของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นานั้นปลอดภัย และให้การป้องกันระดับสูงต่อโควิด-19 ที่รุนแรง แม้ว่าการป้องกันนั้นจะแผ่วลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป, ตามการศึกษาสองชิ้นที่ตีพิมพ์โดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรค

คำศัพท์ข่าว
- booster/booster dose (n) = ตัวกระตุ้น, วัคซีนเข็มเสริมพิเศษ (วัคซีนเสริมพิเศษจากมาตรฐาน)
- CDC = Centers for Disease Control and Prevention = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
- wane (v) = ลดถอย, ลดลงเรื่อย ๆแหล่งข่าว : CNN
The FDA has authorized a new monoclonal antibody treatment that seems to work against the Omicron variant of the virus that causes Covid-19.
องค์การอาหารและยา อนุญาตให้ใช้การรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะสามารถต้านไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ได้

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- antibody (n) = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

No comments:

Post a Comment