โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 23-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :CNN
A recent study has found that people with Covid-19 are at an increased risk for cardiovascular diseases for at least a year after recovery
การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบว่า คนที่เป็นโควิด-19 อยู่ในความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังหายป่วย

คำศัพท์ข่าว
- cardiovascular (adj) = เกี่ยวกับหัวใจและหลอด
- recovery (n) = การฟื้นตัว, การหายป่วย
- risk (n) = ความเสี่ยงแหล่งข่าว :ABC
Who is dying of COVID-19 when there is such strong vaccination coverage?
ใครที่กำลังตายจากโควิด เมื่อการฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขนาดนี้

Infectious disease doctors say it is still mainly unvaccinated people, most of whom are in their 30s and 40s with no underlying health issues, who are dying.
แพทย์โรคติดเชื้อระบุว่า คนที่กำลังเสียชีวิตอยู่ในตอนนี้ยังคงเป็นกลุ่มผู้ไม่ได้รับวัคซีนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ของคนเหล่านั้นมีอายุช่วง30 ถึง40 ปี โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

คำศัพท์ข่าว
- coverage (n) = ความครอบคลุม
- infectious (adj) = ซึ่งติดเชื้อ, เกี่ยวกับการติดเชื้อ
- mainly (adv) = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- underlying (adj) = สิ่งสำคัญแม้ไม่ปรากฏชัด
- underlying health issue = โรคประจำตัว, ปัญหาสุขภาพประจำตัว

No comments:

Post a Comment