โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 20, 2022

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ตรวจพบเชื้อโควิดเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- Breaking/ Breaking news = ด่วน, ข่าวด่วน(ใช้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวด่วนแทรกเข้ามา)
- Buckingham Palace = สำนักพระราชวังบักกิงแฮม
- carry out (phrasal verb) = ดำเนินการ, ทำให้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้
- cold-like (compound) = อาการคล้ายหวัด
- longest-reigning (compound) = ครองราชย์ยาวนานที่สุด
- monarch (n) = กษัตริย์(ใช้ได้ทั้งกษัตริย์ชาย/หญิง)
- mild (adj) = เบา ๆ, เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- positive (n) = เป็นผลบวก, มีอยู่ (ผลตรวจเจอ, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- Queen Elizabeth II = สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สอง
- reaction (n) = ปฏิกิริยาตอบสนอง, ปฏิกิริยาตอบโต้
- reign (n) = ปกครอง, ครองราชย์, ครองราชสมบัติ
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจสุขภาพ, ตรวหาเชื้อ
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อแหล่งข่าว :Reuters
Queen Elizabeth, the world's longest-reigning monarch, has tested positive for COVID-19 and is experiencing mild symptoms, Buckingham Palace said
พระราชวังบักกิงแฮมกล่าวว่า ควีนเอลิซาเบธ พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก และมีอาการไม่รุนแรงแหล่งข่าว Reuters
Reaction to Britain's Queen Elizabeth getting COVID
ปฏิกิริยาต่อควีนเอลิซาเบธแห่งอังกฤษที่ติดเชื้อโควิดแหล่งข่าว :NCB News
BREAKING: Queen Elizabeth II tests positive for Covid-19, Buckingham Palace announces.
ด่วน : สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สอง มีผลตรวจพบโควิด-19 สำนักพระราชวังแถลงแหล่งข่าว :BBC
The Queen has tested positive for Covid and has "mild cold-like symptoms" but expects to carry out light duties this week, says Buckingham Palace
สมเด็จพระราชินีทรงมีผลตรวจโควิดเป็นบวก และมี "อาการคล้ายไข้หวัดเล็กน้อย" แต่คาดว่าจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจเบา ๆ ในสัปดาห์นี้ สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุแหล่งข่าว :CNN
Britain's Queen Elizabeth tests positive for Covid-19 and is experiencing mild cold-like symptoms, Buckingham Palace announces
ควีนเอลิซาเบธแห่งอังกฤษ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และมีอาการคล้ายไข้หวัดเล็กน้อย สำนักพระราชวังบักกิงแฮมประกาศ

No comments:

Post a Comment