โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 11, 2022

ประธานาธิบดีไบเดนเตือนให้ชาวอเมริกันรีบออกจากยูเครนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : CNN
President Biden urged Americans in Ukraine to leave the country immediately, warning that "things could go crazy quickly" in the region.
ประธานาธิบดีไบเดน เรียกร้องให้ชาวอเมริกันในยูเครนออกจากประเทศทันที โดยเตือนว่า “สิ่งต่างๆ อาจเกิดสถานการณ์เลวร้ายขึ้นได้อย่างรวดเร็ว” ในภูมิภาคนี้

คำศัพท์ข่าว
- crazy (adj) = บ้าคลั่ง, พฤติกรรมรุนแรงควบคุมไม่ได้
- could(Modal Verb) = อาจจะ(คาดเดาสิ่งที่อาจเป็นไปได้)
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์แหล่งข่าว :BBC
Ukraine tensions: Joe Biden says US citizens should leave Ukraine now
ความตึงเครียดในยูเครน: โจ ไบเดน กล่าวว่าพลเมืองสหรัฐฯ ควรออกจากยูเครนเดี๋ยวนี้

คำศัพท์ข่าว
- citizen (n) = พลเมือง
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียดแหล่งข่าว : AFP
BREAKING Biden warns American citizens in Ukraine to 'leave now'
ด่วน! ไบเดนเตือนพลเมืองอเมริกันในยูเครนให้ 'ออกจากประเทศเดี๋ยวนี้'

คำศัพท์ข่าว
- citizen (n) = พลเมืองแหล่งข่าว : AFP
UPDATE President Biden urges US citizens to leave Ukraine immediately, warns of potential major conflict with Moscow should US and Russian troops engage each other. "We're dealing with one of the largest armies in the world... things could go crazy quickly," Biden says on NBC
ล่าสุด ประธานาธิบดีไบเดน ขอให้พลเมืองของอเมริกาออกจากยูเครนในทันที โดยเตือนว่าความขัดแย้งครั้งใหญ่กับมอสโคว มีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้กองทหารสหรัฐฯ และรัฐเซียสู้รบกัน"เรากำลังรับมือกับหนึ่งในศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในโลก...สิ่งต่าง ๆ อาจบ้าคลั่งขึ้นอย่างรวดเร็ว", ไบเดนกล่าวบนสถานีข่าว NBC

คำศัพท์ข่าว
- conflict (n) = ความขัดแย้ง
- deal with = จัดการกับ, รับมือกับ
- each other = กันและกัน, ซึ่งกันและกัน
- engage (v) = มีส่วนร่วม, เข้าไปเกี่ยวข้อง
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า

No comments:

Post a Comment