โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 11, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 11-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Time
Nearly everyone in the world is breathing polluted air, says WHO
เกือบทุกคนในโลกนี้กำลังหายใจเอาอากาศมลพิษเข้าไป, องค์การอนามัยโลกกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- breathe (v) = หายใจ, สูดอากาศเข้า
- polluted (adj) = ที่ซึ่งปนเปื้อนด้วยสารอันตรายหรือเป็นพิษ


แหล่งข่าว : Fox News
Elon Musk mocks Washington Post after op-ed calls to prevent 'rich people' from controlling media platforms
อีลอน มัสก์ หัวเราะเยาะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์หลังจากมีบทความแสดงความเห็นเขียนเรียกร้องให้สกัดกั้น 'บุคคลที่ร่ำรวย' จากการควบคุมเพลทฟอร์มสื่อ

คำศัพท์ข่าว
- media platform (n) = แพลตฟอร์มสื่อ(เทคโนโลยีที่ช่วยเผ่ยแพร่เนื้อหาข่าวสาร เช่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ)
- mock (v) = ล้อเลียน, เยาะเย้ย
- op-ed (opposite the editorial page) = บทความเขียนแสดงความคิดเห็นอยู่หน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการ
- prevent (v) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: Volunteers are handing out food packages to drivers in Riyadh. Part of a wider campaign called ‘The Happiness of Our People,’ the initiative is aimed at encouraging people not to speed as they rush home for iftar
ดู: อาสาสมัครกำลังส่งกล่องอาหารให้กับผู้ขับรถในกรุงริยาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ที่กว้างยิ่งขึ้นที่เรียกกันว่า 'ความสุขของประชาชนของเรา' โดยแรกเริ่มนั้นมุ่งเป้าไปที่การให้กำลังใจผู้คนให้ไม่ขับรถเร็วขณะที่เร่งรีบกลับบ้านเพื่อละศีลอด

คำศัพท์ข่าว
- hand out (phrasal verb) = แจกฟรี
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- package (n) = กล่องพัสดุ, รวมกันเป็นชุด
- rush (v) = รีบรุด, มุ่งไปอย่างเร่งด่วน


แหล่งข่าว : ABC
Celebrating Palm Sunday Mass before crowds in St. Peter’s Square for the first time since the pandemic, Pope Francis said that the “folly of war” leads people to commit “senseless acts of cruelty.”
การเฉลิมฉลองพิธีมิสซาวันอาทิตย์ใบลานต่อหน้าฝูงชนในเซนต์ปีเตอร์สแควร์ครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคครั้งใหญ่ โป๊ป ฟรานซิส ได้กล่าวว่า "ความโง่เขลาของสงคราม" นำพาให้ผู้คนกระทำ "พฤติกรรมโหดร้ายที่ไร้เหตุผล"

คำศัพท์ข่าว
- cruelty (n) = ความโหดร้าย
- folly (n) = ความโง่
- mass (n) = พิธีมิสซา
- senseless (adj) = ไม่มีเหตุผล

No comments:

Post a Comment