โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, April 18, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 18-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: Rising fuel costs and uncertainty over who pays for food recovery is hampering California's food banks from implementing a state law that requires grocery stores and restaurants to donate leftover food
ดู: ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนเรื่องใครเป็นผู้จ่ายสำหรับการเก็บและแจกจ่ายอาหาร กำลังขัดขวางธนาคารอาหารของแคลิฟอร์เนียจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐที่กำหนดให้ร้านขายของชำและร้านอาหารบริจาคอาหารที่เหลือใช้
- food recovery = การเก็บอาหารที่เหลือใช้ไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการ
- hamper (v) = ทำให้ชะงัก, ขัดขวาง
- leftover (adj) = เศษที่เหลือจากการบริโภค(กิน/ใช้)
- pay (v) = จ่ายเงิน
- recovery (n) = ฟื้นฟู, ฟื้นตัว, คืนสภาพเดิม, หายป่วย
- require (v) = กำหนด, ร้องขอ(เชิงบังคับว่าต้องมี/ ต้องปฏิบัติย่างเป็นทางการ)
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน


แหล่งข่าว : CNN
Researchers from the Okinawa Institute of Science and Technology in Japan have recorded squid changing their color to match the substrate for the first time
นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกินาว่าของญี่ปุ่นได้บันทึกภาพหมึกกำลังเปลี่ยนสีของมันให้เข้ากับพื้นผิวที่อาศัยได้เป็นครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- match (v) = เข้ากัน, สอดคล้องกัน
- record (v) = บันทึก, เก็บสถิติ, บันทึกข้อมูล(ภาพ/เสียง/ลายลักษณ์อักษร)
- substrate (n) สารตั้งต้น, พื้นผิวที่สัตว์อาศัยอยู่

No comments:

Post a Comment