โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 29, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 29-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
FDA will review Moderna's data on vaccine for young kid
องค์การอาหารและยาจะทบทวนข้อมูลวัคซีนเด็กของโมเดอร์นา

คำศัพท์ข่าว
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา
- review (v) = พิจารณา, ทบทวน, ตรวจสอบ


แหล่งข่าว : Reuters
South Africa may be entering a fifth COVID wave earlier than expected after a sustained rise in infections over the past 14 days that seems to be driven by the BA.4 and BA.5 Omicron sub-variants, health officials and scientists said
แอฟริกาใต้อาจกำลังเข้าสู่ระลอกที่ห้าของโควิดเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ หลังมีจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นยาวนานกว่า 14 วัน ที่ดูเหมือนถูกขับเคลื่อนโดยไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิทยาศาสตร์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- enter (v) = เข้า, เข้าสู่
- sustained (adj) = ยาวนาน, ยั่งยืน, ส่งผล

No comments:

Post a Comment