โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 23April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Japan and New Zealand opened talks on an agreement for “seamless” sharing of classified information, a step that could strengthen Tokyo’s case to eventually join the “Five Eyes” intelligence partnership among English-speaking powers.
ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์เปิดการเจรจาเรื่องข้อตกลงที่ "ไร้รอยต่อ" สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นอีกก้าวที่อาจเพิ่มความมั่นคงให้กับกรณีของโตเกียวเพื่อเข้าร่วมกับพันธมิตรข่าวกรอง "Five eye" ในท้ายที่สุด ท่ามกลางมหาอำนาจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งห้าประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- agreement (n) = ข้อตกลง, คำสัญญา
- classified (adj) = ถูกจัดหมวดหมู่, ถูกแบ่งประเภท, ถูกจัดประเภท
- English-speaking (compound) = ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- eventually (adv) = ในที่สุด
- seamless (adj) = ไร้รอยต่อ/ราบรืน/ไม่หยุดชงัก
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มพลังขึ้น, เสริมสร้าง, กระชับ


แหล่งข่าว : CNN
Juan Orlando Hernández, the former president of Honduras, appeared virtually for his initial US court appearance on federal drug trafficking and firearms possession charges.
ฮวน ออร์แลนโด เอร์นานเดส อดีตประธานาธิบดีฮอนดูรัส ได้ปรากฏตัวแบบเสมือนจริงสำหรับการเริ่มต้นขึ้นศาลสหรัฐฯ ด้วยข้อหาลอบค้ายาเสพติดและครอบครองอาวุธปืน

คำศัพท์ข่าว
- appeared virtually = ปรากฏตัวแบบเสมือนจริง/ปรากฏตัวผ่านกล้องวิดิโอออนไลน์
- federal (adj) = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ)
- former (adj) = อดีต, ที่เกี่ยวกับคนที่เคยดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
- possession (n) = การครอบครอง
- trafficking (adj) = การค้าสิ่งที่ผิดกฎหมาย(ค้ามนุษย์)


แหล่งข่าว : Reuters
WARNING: GRAPHIC CONTENT — A two-month ceasefire has given aid groups a chance to step up aid to Yemen's hungry millions, but malnutrition ravaging children is projected to worsen if fighting returns or humanitarian funding does not pick up
คำเตือน: เนื้อหารูปภาพ - การหยุดยิงสองเดือนให้โอกาสแก่กลุ่มช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จะเพิ่มการช่วยเหลือแก่ผู้หิวโหยนับล้านของเยเมน แต่เด็กที่ย่ำแย่อย่างหนักจากการขาดสารอาหารได้ถูกทำให้เห็นชัดว่าจะเลวร้ายลงอีกหากการสู้รบกลับมา หรือไม่ได้รับเงินทุนด้านมนุษยธรรม

คำศัพท์ข่าว
- pick up (phrasal verb) = ไปรับ, ได้รับ, เก็บขึ้น
- project (v) = ทำให้เห็นชัด, ยื่นออกมา
- revaging (adj) = ที่ถูกทำให้เสียหายอย่างหนัก

No comments:

Post a Comment