โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, April 24, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 24-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN

(CNN)Health authorities in the Democratic Republic of Congo (DRC) declared a new Ebola outbreak on Friday, after a case was confirmed in the city of Mbandaka, in the northwestern Equateur Province, the World Health Organization (WHO) said in a statement Saturday.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสอีโบล่าเมื่อวันศุกร์ หลังจากมีผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการยืนยันในเมืองอึมบันดากา ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเอกาเตอร์, องค์การอนามัยโลกระบุในคำแถลงเมื่อวันเสาร์

This is the third outbreak in the province since 2018 and the 14th Ebola outbreak for the country since 1976, the WHO said.
นี่เป็นการระบาดครั้งที่สามในจังหวัดตั้งแต่ปีค.ศ.2018 และการระบาดของโรคอีโบลาครั้งที่ 14 ของประเทศตั้งแต่ปีค.ศ.1976, องค์การอนามัยโลกแถลง

"Time is not on our side," said Dr. Matshidiso Moeti, WHO Regional Director for Africa.
“เวลาไม่ได้อยู่ข้างเรา” ดร.มัตชิดิโซ โมเอติ ผู้อำนวยการภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกกล่าว

"The disease has had a two-week head start and we are now playing catch-up.
“โรคนี้เริ่มนำไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว และตอนนี้เรากำลังตามให้ทันอยู่

The positive news is that health authorities in the Democratic Republic of the Congo have more experience than anyone else in the world at controlling Ebola outbreaks quickly."
ข่าวเชิงบวกก็คือหน่วยงานด้านสุขภาพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีประสบการณ์มากกว่าใครๆ ในโลกในการควบคุมการระบาดของอีโบลาอย่างรวดเร็ว”

So far, only one case has been confirmed, the WHO said. The patient was a 31-year-old man, who began experiencing symptoms on April 5.
จนถึงขณะนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ได้รับการยืนยันเพียงหนึ่งรายเท่านั้น ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายอายุ 31 ปี ซึ่งเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 5 เมษายน

He sought treatment at a local health facility after being sick for more than a week at home.
เขาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในท้องถิ่นหลังจากป่วยอยู่ที่บ้านนานกว่าหนึ่งสัปดาห์

The man was admitted to an Ebola treatment center on April 21 for intensive care but died later that day, the WHO said.
ชายคนนี้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์บำบัดโรคอีโบลาเมื่อวันที่ 21 เมษายน เพื่อรับการรักษาอย่างเข้มข้น แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาในวันนั้น, องค์การอนามัยโลกแถลง

Health workers recognized the symptoms of Ebola and "immediately" submitted samples for testing, WHO said. "Efforts to stem the current outbreak are already underway," the organization said, and vaccinations will start in the coming days.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบว่านี่เป็นอาการของอีโบลาและส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ"ทันที", องค์การอนามัยโลกกล่าว “ความพยายามในการยับยั้งการระบาดในปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว”, หน่วยงานกล่าว และการฉีดวัคซีนจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

คำศัพท์ข่าว
- anyone else = คนอื่น ๆ(ใช้เมื่อต้องการพูดถึงคนอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวถึง)
- experience (n) = ประสบการณ์
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- outbreak (n) = การปะทุ, การระบาด (เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว สงคราม/ โรคภัย)
- play catch-up = พยามให้เท่าเทียมกัน(พยายามทำให้ก้าวหน้าหรือทัดเทียมสิ่งที่แข่งขัน)
- positive news (n) = ข่าวเชิงบวก, ข่าวดี
- WHO = World Health Organization = องค์การอนามัยโลก

No comments:

Post a Comment