โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 28, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 28-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NikkeiAsia
Thai hotels have set aside billions of dollars to increase the number of rooms in famous beach towns and hip mountain regions, despite the UkraineRussiaWar's potential impact on tourism.
โรงแรมของไทยได้จัดสรรเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักในเมืองชายหาดที่มีชื่อเสียงและบริเวณภูเขายอดนิยม แม้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- hip (adj) = ได้รับความนิยม
- potential (adj) = ที่อาจเป็นไปได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- set aside (phrasal verb) = จัดสรร, จัดเตรียมไว้ใช้งาน


แหล่งข่าว : ThaiEnquirer
The Land Transport Federation of Thailand (LTFT) has issued its final proposals to the government to keep diesel prices low for another three months.
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT) ได้ยื่นข้อเสนอขั้นสุดท้ายต่อรัฐบาลเพื่อให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกสามเดือน

คำศัพท์ข่าว
- final (adj) = สุดท้าย, ลำดับสุดท้าย
- issue (v) = ออกหนังสือ(คำสั่ง/ประกาศ/แถลงการณ์)
- proposal (n) ข้อเสนอ

หมายเหตุ หากข้อเสนอตรึงราคาเท่าเดิมนี้ไม่ได้เห็นชอบต่อรัฐบาล สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นค่าขนส่งตามราคาน้ำมัน โดยจะส่งผลให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น


แหล่งข่าว : Khaosod English
120 illegal migrant workers from Cambodia were arrested on Tuesday on their way back to Thailand after celebrating Songkran back home. They were apprehended near a forest along Thai-Cambodian border in Sa Kaeo province.
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 120 คนจากกัมพูชา ถูกจับกุมเมื่อวันอังคาร ขณะเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากกลับบ้านเพื่อฉลองสงกรานต์ พวกเขาถูกจับกุมบริเวณป่าชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดสระแก้ว

คำศัพท์ข่าว
- apprehend (v) = จับกุม(เนื่องจากทำผิดกฏหมาย)
- illegal (adj) = ผิดกฏหมาย, ขัดต่อกฏหมาย
- on their way back = กำลังเดินทางกลับ/ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกลับ


แหล่งข่าว : Prachatai
On 25 April, Tanee Saengrat, Director-General of the Department of Information in the Ministry of Foreign Affairs (MoFA), announced that a police request to deny a passport to Pannika Wanich was invalid and not in accordance with ministry regulations.
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า คำร้องของตำรวจที่จะไม่อนุญาตให้หนังสือเดินทางต่อ(นางสาว)พรรณิกา วานิช นั้นไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายและไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

คำศัพท์ข่าว
- accordance (n) สอดคล้อง, ตามเจตจำนง
- deny (v) = ปฏิเสธ, ไม่อนุญาต
- invalid (adj) = เป็นโมฆะ, สิ้นสภาพ/ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย
- ministry regulation (n) = กฏ/ระเบียบกระทรวง

No comments:

Post a Comment