โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 30, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 30-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
The city of Munich says the annual Oktoberfest festival is on again this fall following a two-year pause due to the coronavirus pandemic.
เมืองมิวนิคแถลงว่าจะมีเทศกาลประจำปีอ๊อกโทเบอร์เฟสขึ้นอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากหยุดพักไปสองปีเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า

คำศัพท์ข่าว
- annual (adj) = ประจำปี, รายปี, ของทุก ๆปี
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- oktoberfest (n) = เทศกาลดื่มกินประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
- pandemic (แพนเดมิค) (n) = การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ทุกพื้นที่/ระบาดทั่วโลก
- pause (v) = ระงับ, หยุดชั่วคราว, หยุดกลางคัน


แหล่งข่าว : ABC
Over 120,000 pounds of ground beef products are being recalled over possible E. coli contamination.
ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบดกว่า 120,000 ปอนด์กำลังถูกเรียกคืนเนื่องจากเป็นไปได้ว่ามีการปนเปื้อนเชื้ออี.โคไล

คำศัพท์ข่าว
- ground beef (n) = เนื้อบด - possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- recall (v) = เรียกคืน, ถอนสินค้ากลับ(เพื่อทบทวน/ปรับปรุง/ตรวจสอบ)


แหล่งข่าว : New York Times
A jury in Colorado awarded $8.75 million on Wednesday to the plaintiffs in a civil lawsuit who accused a former fertility doctor of using his own sperm to impregnate at least a dozen women via artificial insemination over more than two decades.
เมื่อวันพุธ คณะลูกขุนในรัฐโคโลราโดตัดสินให้เงินชดเชย 8.75 ล้านเหรียญกับโจทย์ในคดีแพง ผู้ซึ่งกล่าวหาอดีตแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ว่าใช้สเปิร์มของเขาเองในการทำให้ผู้หญิงอย่างน้อยสิบสองคนตั้งครรภ์ผ่านการผสมเทียมมานานกว่ายี่สิบปี

คำศัพท์ข่าว
- artificial insemination (n) = การผสมเทียม
- award (v) = มอบให้(อย่างเป็นทางการ)
- civil lawsuit (n) = คดีแพ่ง/คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง
- fertility doctor (n) = แพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
- impregnate (v) = ทำให้ตั้งท้อง
- plaintiff (n) = โจทก์, ผู้ยื่นฟ้อง


แหล่งข่าว : Reuters
This space exploration robot, created by a Japanese toymaker in partnership with the Japan Aerospace Exploration Agency, will be sent to the moon to take pictures and transmit them to Earth
หุ่นยนต์สำรวจอวกาศตัวนี้สร้างโดยผู้ผลิตของเล่นของญี่ปุ่นในความร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น และจะถูกส่งขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อถ่ายภาพและส่งภาพเหล่านั้นกลับมายังโลก

คำศัพท์ข่าว
- created by = ถูกสร้างโดย(Passive Voice)
- exploration (n) = การสำรวจ
- partnership (n) = หุ้นส่วน, ความร่วมมือ
- transmit (v) = ส่งต่อ, ส่งผ่าน


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: In Madagascar's south, crops regularly fail due to drought and land erosion. For farmers like Kazy Zanapijo, pigeon peas, a staple crop in India, are an answer
ในทางตอนใต้ของมาดากัสการ์ การปลูกพืชผลมักจะล้มเหลวเนื่องจากภาวะแห้งแล้งและการกร่อนของพื้นดิน สำหรับเกษตรกรอย่างคาซี แซนาพิโจ ถั่วแระซึ่งเป็นพืชผลหลักในอินเดียคือคำตอบ

คำศัพท์ข่าว

คำศัพท์ข่าว
- drought (n) = ภัยแล้ง, ความแห้งแล้ง, เหือดหาย/ ห่างหาย
- erosion (n) = การสึกกร่อน
- regularly (adv) = ปกติ, ประจำ
- staple (n) = อาหารหลัก, วัตถุดิบหลัก, ส่วนสำคัญ

No comments:

Post a Comment