โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 9, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 09-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The world's smallest marine mammal is so critically endangered that there are only about 10 remaining in its sole habitat of Mexico's Gulf of California.
สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่สุดในโลกมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งยังคงเหลืออยู่แค่เพียง 10 ตัวในแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเพียงหนึ่งเดียวในอ่าวแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก

But that may not yet spell doom for the vaquita porpoise, according to new research.
แต่ตามงานวิจัยใหม่ มันอาจยังไม่ได้ไปถึงจุดจบสำหรับโลมาวาตีกา

คำศัพท์ข่าว
- endanger (v) = ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- spell doom for (phrase) = นำไปสู่ความจุดจบ/ล้มเหลว/สร้างความเสียหาย
- vaquita porpoise = โลมาวากีตา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับวาฬและโลมา (Cetacea)


แหล่งข่าว : Reuers
AB InBev, the world's largest brewer, launches production of a popular Ukrainian beer in Belgium to aid humanitarian relief efforts in Ukraine following Russia’s invasion
เอบีอินเบฟ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดขายผลิตภัณฑ์เบียร์ที่ชาวยูเครนนิยมในประเทศเบลเยียมเพื่อช่วยเหลือความพยายามบรรเทาด้านมนุษยธรรมในยูเครนหลังการบุกรุกของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- aid (n) = ความช่วยเหลือ
- humanitarian (adj) = ความมีเมตตาต่อมนุษย์, มนุษยธรรม
- relief (n) = โล่งใจ, หายกังวลใจ


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: The Brazilian town of Encantado’s new Christ statue, named ‘Christ the Protector,’ has an observation point for visitors who can look out through a large heart-shaped window
มาดู: อนุสาวรีย์พระคริสต์ใหม่ของเมืองเอนคานทาโดประเทศบราซิลซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า 'คริสต์ เดอะ โปรเทคเตอร์(พระคริสต์ผู้ปกป้อง)' มีจุดชมวิวสำหรับผู้มาเยือนที่สามารถมองเห็นด้านนอกผ่านหน้าต่างรูปหัวใจขนาดใหญ่ได้

คำศัพท์ข่าว
- observation (n) = การเฝ้าดู, การสังเกต, การสังเกตการณ์
- Protector (n) = ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง
- heart-shaped (compound) = รูปทรงหัวใจ
- look out (phrasal verb) = ใช้สำหรับเตือนคนให้ระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ)

No comments:

Post a Comment