โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 15, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 15-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Finland's government says it formally wishes to join NATO, ditching decades of wartime neutrality and ignoring Russian threats of possible retaliation
รัฐบาลฟินแลนด์แถลงมีความประสงค์เข้าร่วมกลุ่มนาโต้อย่างเป็นทางการ เป็นการละทิ้งความเป็นกลางในเวลาแห่งสงครามมานับสิบปี และไม่ให้ความสนใจกับคำขู่ของรัฐเซียที่อาจมีการตอบโต้

คำศัพท์ข่าว
- ditching (gerund) = การละทิ้ง, การยกเลิก
- formally (adv) = อย่างเป็นทางการ
- retaliation (n) = การเอาคืน, การตอบโต้
- wish (v) = ประสงค์, ต้องการ, ปรารถนา


แหล่งข่าว : Reuters
Germany says all ready for quick ratification of Finnish, Swedish NATO membership
เยอรมนีแถลงว่า ทุกอย่างพร้อมสำหรับการให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างรวดเร็วของฟินแลนด์และสวีเดน

คำศัพท์ข่าว
- quick (adj) = รวดเร็ว
- ratification (n) = การให้สัตยาบัน, การให้คำรับรอง


แหล่งข่าว : CBS News
Russian President Vladimir Putin warned Finland Saturday that relations between the two neighbors could be "negatively affected" if Finland applies for NATO membership.
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เตือนฟินแลนด์เมื่อวันเสาร์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านอาจ "ได้รับผลกระทบในทางลบ" หากฟินแลนด์สมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้

คำศัพท์ข่าว
- negatively (adv) = ในเชิงลบ, โดยแสดงข้อไม่ดี
- affect (v) = ส่งผลกระทบ, กระทบกระเทือน

No comments:

Post a Comment