โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 17, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 17-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Residents of Pakistan’s hottest cities battle an extreme heatwave that has swept across the subcontinent
ผู้อยู่อาศัยในเมืองที่อากาศร้อนที่สุดของปากีสถานต่อสู้กับคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วทั่วพื้นที่กว้างใหญ่ของทวีปแห่งนี้

คำศัพท์ข่าว
- battle (v) = ต่อสู้
- extreme (adj) = ระดับสุดขั้ว(ที่สุด, ที่สุดโต่ง, ที่รุนแรงที่สุด)
- heatwave (n) = คลื่นความร้อน (อากาศร้อนผิดปกติเป็นเวลานาน)
- hottest (adj) = ร้อนที่สุด
- subcontinent ส่วนหนึ่งของพื้นที่กว้างใหญ่ในทวีปมักหมายถึงอินเดีย, ปากีสถาน, บังกลาเทศ
- sweep (v) = (1)กวาด (2)แผ่ขยายผ่านอย่างเร็วและมีพลังส่งผลกระทบมาก/เป็นบริเวณกว้าง

หมายเหตุ ประเทศปากีสถานมีอุณหภูมิสูงถึง 51องศา เนื่องจากภัยแล้งและคลื่นความร้อน


แหล่งข่าว : DW News
Hundreds of birds are being nursed back to health at an animal hospital in India's western state of Gujarat as a blistering heatwave leaves them dehydrated.
นกหลายร้อยตัวได้รับการดูแลรักษาให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง ณโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐคุชราต ทางตะวันตกของอินเดีย เนื่องจากคลื่นความร้อนทำให้พวกมันขาดน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- animal hospital (n) = โรงพยาบาลสัตว์
- nurse (v) = ดูแลรักษา, รักษาพยาบาล

หมายเหตุ ประเทศอินเดียมีพื้นที่ติดกับประเทศปากีสถานที่มีอุณหภูมิสูงถึง 51องศา จึงได้รับผลกระทบเกี่ยวกับคลื่นความร้อนคล้ายกัน


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Elon Musk said his $44 billion bid for Twitter can’t move forward until the company is clearer about how many of its accounts are fake
อีลอน มัสก์ กล่าวว่าเงิน 44 พันล้านดอลลาร์ของเขาสำหรับ(การซื้อ)ทวิตเตอร์ไม่สามารถไปต่อได้จนกว่าบริษัทจะทำให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้ว่ามีบัญชีผู้ใช้ปลอมอยู่จำนวนเท่าไร

คำศัพท์ข่าว
- fake (adj) = ปลอม, หลอกลวง
- move forward = เดินหน้า, ดำเนินการต่อ


แหล่งข่าว : Times
Elon Musk said he won’t proceed with his $44 billion takeover of Twitter Inc. unless it can prove bots make up fewer than 5% of its users, casting yet more uncertainty over the deal ..
อีลอน มัสก์กล่าวว่าเขาจะไม่ดำเนินการซื้อกิจการบริษัทของทวิตเตอร์มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าบอทมีผู้ใช้น้อยกว่า 5% ทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นในข้อตกลง

คำศัพท์ข่าว
- cast (v) = เป็นเหตุให้เกิดประเด็น(ทำให้คนสงสัย)
- deal (n) = การตกลง, การตกลงซื้อขาย
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน
- unless (conj) = นอกจาก, เว้นแต่
- yet more (adv) = ยังคง, ตอนนี้

No comments:

Post a Comment