โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 12, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 12-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE The number of people who have died from Covid-19 in Europe, the long-time epicentre of the pandemic, has passed two million, the World Health Organization (WHO) said on Thursday
ล่าสุด จำนวนของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในยุโรปซึ่งเป็นศูนย์กลางยาวนานของการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ผ่าน 2 ล้านไปแล้ว, องค์การอนามัยโลก(WHO)แถลงในวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- long-time (n) = ระยะเวลานาน
- epicentre (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์กลางที่เกิดเหตุ


แหล่งข่าว : New York Times
Moderna’s coronavirus vaccine elicits a strong immune response in children aged 6 to 11, researchers reported. On Monday, Moderna requested authorization from the FDA for the vaccine’s use in this age group.
นักวิจัยรายงานว่า วัคซีนโคโรนาไวรัสของโมเดอร์นาได้ผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันดีในเด็ก 6 ถึง 11 ปี และเมื่อวันจันทร์บริษัทโมเดอร์นาได้ขออนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ เพื่อการใช้วัคซีนในเด็กกลุ่มนี้

คำศัพท์ข่าว
- elecit (v) = ได้รับ(โดยเพาะข้อมูลหรือการตอบสนอง)
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา
- immune (adj ) = เกี่ยวกับภูมิค้มกัน, ทนต่อการติดเชื้อ


แหล่งข่าว : ABC
North Korea has announced its first coronavirus infection more than two years into the pandemic
เกาหลีเหนือประกาศการติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งแรกของประเทศ ในช่วงกว่าสองปีที่เข้าสู่การระบาดทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- infection (n) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน


แหล่งข่าว : BBC
North Korea orders strict lockdown with first official Covid cases
เกาหลีเหนือออกคำสั่งล๊อคดาวน์อย่างเข้มงวดเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิดหลายรายอย่างเป็นทางการครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- lockdown (n) = ล๊อคดาวน์, มาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม(การเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม ฯ)
- official (adj) = อย่างเป็นทางการ(กิจจะลักษณะ, เปิดเผยไม่มีการปิดบัง)
- with (prepo) = caused by = เพราะสาเหตุเกิดจาก/เนื่องจาก

หมายเหตุ สื่อของรัฐบาลเกาหลีรายงานการระบาดของโอมิครอนในเมืองหลวงเปียงยาง แต่ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ติดเชื้อ

No comments:

Post a Comment