โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 11, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 11-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
#BREAKING EU lifts mask mandate for flights, airports from Monday: agency
ข่าวด่วน สหภาพยุโรปยกเลิกข้อกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเที่ยวบินและสนามบินตั้งแต่วันจันทร์ : สหภาพยุโรป

คำศัพท์ข่าว
- agency (n) = เอเจนซี่, ตัวแทน(หน่วยงาน, องค์กร ในข่าวหมายถึง สหภาพยุโรป)
- Breaking/ Breaking news = ด่วน, ข่าวด่วน(ใช้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวด่วนแทรกเข้ามา)
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิกข้อจำกัด
- mask mandate = ข้อกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัย


แหล่งข่าว : Reuters
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said the country will fully reopen its international borders from 11:59 p.m. on July 31
นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์แถลงว่าประเทศจะเปิดชายแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มที่อีกครั้งตั้งแต่เวลา 23:59น.ในวันที่ 31 กรกฎาคม

คำศัพท์ข่าว
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : Reuters
China's capital city Beijing pressed on COVID curbs with public transport disrupted, empty malls, and fresh rounds of mass testing being carried out
กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน กดดันการควบคุมโควิดทำให้การขนส่งสาธารณะหยุดชะงัก ห้างสรรพสินค้าว่างเปล่า และการตรวจหาเชื้อจำนวนมากรอบใหม่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

คำศัพท์ข่าว
- disrupt (v) = ขัดจังหวะ, ทำให้หยุดชะงัก, สร้างความปั่นป่วน
- fresh (adj) = สด, ร้อนๆ, ใหม่ล่าสุด
- mass (adj) = จำนวนมาก, มหาศาล
- public transport (n) = การขนส่งสาธารณะ
- testing (gerund) = ทดสอบ, ตรวจสุขภาพ, ตรวหาเชื้อ

No comments:

Post a Comment