โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 25, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 25-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Pfizer to sell all its patented drugs at nonprofit price in low-income countries ไฟเซอร์จะขายยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทุกชนิดของบริษัทด้วยราคาไม่ค้ากำไรในประเทศรายได้ต่ำ

คำศัพท์ข่าว
- patented (adj) = จดสิทธิบัตร, ได้สิทธิบัตร
- nonprofit (adj) = ซึ่งไม่แสวงผลกำไร


แหล่งข่าว : CNN
Early speculation that the Covid-19 pandemic may lead to a baby boom has been turned on its head, with early data showing more of a baby bust
การคาดการณ์ในช่วงต้นว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อาจนำไปสู่การพลิกผันโดยข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- baby boom (n) = เบบี้บูม, การเพิ่มขึ้นอย่างมากจำนวนทารกที่เกิดใหม่
- baby bust (n) = อัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว
- early (adj) = เบื้องต้น, แต่แรก, แต่ก่อน, แต่เดิม
- turn sth on its head = พลิกผัน, ทำให้บางสิ่งตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นมา


แหล่งข่าว : Reutrers
China's COVID-hit capital Beijing further tightened its dragnet on the virus with zero community transmission the target, punishing workplaces that flout rules or circumvent curbs and imploring residents to police their own movements
กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของจีน กระชับตาข่ายดักไวรัสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ชุมชนไม่แพร่เชื้อสู่เป้าหมาย การลงโทษสถานที่ทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัด และวิงวอนผู้อยู่อาศัยให้ตำรวจปฏิบัติงานได้

คำศัพท์ข่าว
- dragnet (n) = การลากอวน, การดึงลากตาข่ายเพื่อจับสัตว์ต่างๆ/ ปลา)
- flout (v) =flout (v) = ไม่เคารพกฎ(จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย)
- further (adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่าเดิม
- circumvent (v) = หลีกเลี่ยง(สิงกีดขวาง/ข้อจำกัด/กฏเกณฑ์)
- curb (n) = การจำกัด, การยับยั้ง, ควบคุม, การจำกัดขอบเขต
- movement (v) = ปฏิบัติงานได้, การเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง

No comments:

Post a Comment