โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 12, 2022

ฟินแลนด์ประกาศเดินหน้าเข้าร่วมนาโต้เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
The decision by the two Nordic countries to abandon the neutrality they maintained throughout the Cold War would be one of the biggest shifts in European security in decades. Finland's announcement drew fury from the Kremlin, which called it a direct threat to Russia
การตัดสินใจจากสองประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือที่จะละทิ้งความเป็นกลางที่พวกเขาได้คงไว้ตลอดสงครามเย็นจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงหลายสิบปี การประกาศของฟินแลนด์ได้ดึงความโกรธเคืองอย่างมากจากเครมลินโดยเรียกมันว่า การคุกคามโดยตรงต่อรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- announcement (n) = คำแถลงการณ์, การประกาศ
- draw (v) = ดึงดูดความสนใจ
- fury (n) = เกรี้ยวกราด, ความโกรธจัด
- shift (n) = การเปลี่ยนแปลง


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Finland's president and prime minister said on Thursday they were in favour of the country joining NATO and a formal decision would be taken this weekend, after Russia's war in Ukraine sparked a swift u-turn in opinion
ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของประเทศ และการตัดสินใจอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันหยุดสัปดาห์นี้หลังสงครามในยูเครนของรัสเซียจุดประกายให้มีการวกกลับในความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- in favour of (n) = สนับสนุนบุคคลหรือความคิด ข้อเสนอ ฯลฯ
- president (n) = ประธานาธิบดี
- prime minister (n) = นายกรัฐมนตรี
- spark (v) = ก่อให้เกิด, จุดประเด็น, จุดประกาย
- swift (adj) = รวดเร็ว, ว่องไว
- u-turn (n) = เลี้ยวกลับ


แหล่งข่าว : BBC
Finland must apply for Nato membership without delay, its leaders announce, after Russia's invasion of Ukraine
ฟินแลนด์ต้องสมัครเป็นสมาชิกของหน้าโต้โดยไม่ชักช้า, ผู้นำของประเทศกล่าว หลังจากการบุกรุกเข้ายูเครนของรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- invasion (n) = การบุกรุก, การรุกราน, บุกข้ามพรหมแดนโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: Finland’s leaders announced their support for applying to join NATO. The move was expected, and was prompted by Russia’s invasion of Ukraine.
ข่าวด่วน: ผู้นำของฟินแลนด์ ประกาศการสนับสนุนของพวกเขาต่อการสมัครเข้าร่วมนาโต้ โดยการเคลื่อนไหวนี้ได้รับการคาดการณ์ไว้แล้วและถูกกระตุ้นโดยการบุกรุกยูเครนของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- be expected = ถูกคาดการณ์ว่า(Passive Voice)
- be prompted = ถูกกระตุ้น, เป็นต้นเหตุ, เป็นเหตุให้เกิด(Passive Voice)
- NATO = (นาโต้:ภาษาไทย) (เนโถ่ะ:ภาษาอังกฤษ)

No comments:

Post a Comment