โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 7, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 07-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
A U.S. court has authorized the seizure of two luxury planes owned by Russian billionaire Roman Abramovich
ศาลสหรัฐฯ อนุมัติการยึดเครื่องบินหรู 2 ลำของโรมัน อับราโมวิช มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- luxury (adj) = หรูหรา
- owned by = ผู้เป็นเจ้าของคือ/ถูกครอบครองโดย(Passive Voice)


แหล่งข่าว : DW News
The war in Ukraine is causing some in Taiwan to fear that China might take a cue from Russia.
สงครามในยูเครนทำให้บางคนในไต้หวันกลัวว่าจีนอาจเอาเยี่ยงอย่างจากรัสเซีย

More and more people are turning to combat training to prepare.
ผู้คนหันมาฝึกการต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ

คำศัพท์ข่าว
- more and more = เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา/มากขึ้นเรื่อย
- prepare (v) = เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
- take a cue = เอาเยี่ยงอย่าง(ทำตามสิ่งที่ทำเสร็จแล้วหรือทำตามคำแนะนำจากผู้อื่น)

No comments:

Post a Comment