โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 14-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Canadian Prime Minister Justin Trudeau tweeted Monday he has tested positive again for the virus that causes Covid-19.
นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดาลงข้อความในทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์ว่าเขามีผลตรวจพบไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 อีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- tweet (v) = การส่งข้อมูลขึ้นสู่โปรแกรมทวิตเตอร์/โพสต์ข้อมูลในโปรแกรมทวิตเตอร์


แหล่งข่าว : CNN
Several months after older children became eligible to get vaccinated against Covid-19, the United States might be just days away from offering vaccines to those younger than 5.
หลายเดือนหลังจากเด็กโตมีสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตอนนี้สหรัฐฯอาจห่างอีกเพียงไม่กี่วันจากการเสนอให้วัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

คำศัพท์ข่าว
- away from = ห่างจาก
- eligible (adj) = ที่ซึ่งมีสิทธิ์(มีคุณสมบัติเหมาะสม/ ตามเกณฑ์/ตามกฎหมาย)
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้ว


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. Food and Drug Administration staff reviewers said Pfizer-BioNTech's COVID vaccines were effective and safe for use in children aged 6 months to 4 years
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าวัคซีนโควิดของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับใช้ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี

คำศัพท์ข่าว
- effective (adj) = มีประสิทธิผล, ได้ผล, ตามที่เป็นจริง
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา
- reviewer (n) = ผู้รีวิว, ผู้เขียนบทความรีวิว, ผู้เขียนบทความวิจารณ์

No comments:

Post a Comment