โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 13, 2022

หลายประเทศกำลังจมน้ำ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : DW News
Fijian Defense Minister Inia Seruiratu said his country is threatened more by climate change than conflict. Fiji has borne the costly impact of several cyclones in recent years.
อิเนีย เซรุยราตู รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฟิจิกล่าวว่า ประเทศของเขากำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าความขัดแย้ง ฟิจิแบกรับผลกระทบที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากพายุไซโคลนหลายลูกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- bear/bore/borne (Irregular-Verb) = แบกรับภาระ/สนับสนุน
- costly (adj) = ราคาสูง/ราคาแพง
- recent (adj) = เมื่อไม่นานมานี้, เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา


แหล่งข่าว :CNN
The low-lying Pacific islands, which include Fiji, Tonga and Samoa, are some of the most vulnerable countries in the world to the extreme weather events caused by climate change.
หมู่เกาะแปซิฟิซึ่งอยู่ใกล้ระดับน้ำทะเล ซึ่งรวมถึงฟิจิ ตองกา และซามัว เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเสี่ยงมากที่สุดในโลกที่จะได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- low-lying (adj) = ใกล้ระดับน้ำทะเล
- vulnerable (adj) = เปราะบาง, อ่อนแอ, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ


แหล่งข่าว : NBC News
Fiji’s defense minister says climate change poses the biggest security threat in the Asia-Pacific region.
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฟิจิกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คำศัพท์ข่าว
- biggest (adj) = ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- pose (v) = วางท่า, ทำท่า, เป็นเหตุให้
- threat (n) = การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ทำให้กลัว
- region (n) = ภูมิภาค, แคว้น(พูดถึงพื้นที่แบบกว้าง ๆ ไม่เจาะจงชัดเจน)

แหล่งข่าว : Reuters
Fiji says climate change, not conflict, is Asia's biggest security threat
ฟิจิกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่ความขัดแย้งที่เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

คำศัพท์ข่าว
- conflict (n) = ความขัดแย้ง

No comments:

Post a Comment