โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, July 3, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 03-July-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
On May 21, 2022, Tom Turcich became the 10th person on record to walk around the entire world, while his four-legged companion Savannah was the first dog to do so.
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.2022 ทอม ทูชิชกลายเป็นบุคคลที่ 10 ในประวัติศาสตร์ที่เดินเท้ารอบโลก ในขณะที่ สะวันนาสหายสี่ขาของเขาเป็นสุนัขตัวแรกที่ทำเช่นนั้น

คำศัพท์ข่าว
- entire (adj) = ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- four-legged (compound) = มีสี่ขา
- legged (suffix) = จำนวนขาที่มี


แหล่งข่าว : ABC
Google will automatically purge information about users who visit abortion clinics and other places that could trigger legal problems now that the Supreme Court has opened the door for states to ban the termination of pregnancies.
Google จะล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไปคลินิกทำแท้งและสถานที่อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในขณะนี้ ซึ่งศาลฎีกาได้เปิดโอกาสให้รัฐต่างๆ สั่งห้ามการยุติการตั้งครรภ์

คำศัพท์ข่าว
- abortion (n) = การทำแท้ง, การยุติการตั้งครรภ์
- automatically (adv) = โดยอัตโนมัติ
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- open the door (idiom) = เปิดโอกาส, เอื้อให้บางอย่างเกิดขึ้น
- pregnancy (n) = การตั้งครรภ์
- purge (v) = กำจัด, กวาดล้าง
- termination (n) = การยุติ, การทำให้สิ้นสุด
- trigger (v) = กระตุ้น, จุดชนวน, ก่อให้เกิด


แหล่งข่าว : New York Post
Climate activists glue hands to Vincent van Gogh painting, other artworks in UK
นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศติดกาวมือเข้ากับภาพวาดของแวนโก๊ะ และงานศิลป์อื่น ๆในประเทศอังกฤษ

คำศัพท์ข่าว
- artwork (n) = งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก
- glue (v) = ติดกาว
- painting (n) = ภาพวาด


แหล่งข่าว : CBS News
Two climate activists glued themselves to the frame of a Vincent van Gogh painting at an art gallery in London. The gallery told Storyful that the painting was removed from display following the protest and was undamaged, but the frame will require treatment to remove the glue.
นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศสองคนยึดตัวเองติดกับกรอบภาพวาดของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ที่หอศิลป์ในลอนดอน หอศิลป์บอกกับทีมข่าวสตอรี่ฟูลว่าภาพวาดได้ถูกนำออกจากการจัดแสดงหลังจากการประท้วงและไม่ได้ถูกทำให้เสียหาย แต่กรอบภาพจะต้องได้รับการดูแลเพื่อเอากาวออก

คำศัพท์ข่าว
- gallery (n) = ห้องแสดงผลงานศิลปะ, ห้องแสดงผลงาน
- painting (n) = ภาพวาด
- treatment (n) = การบำบัดรักษา, ดูแลปฏิบัติ
- undamaged (adj) = ไม่บุบสลาย, ไม่เสียหาย, ไม่ถูกทำลาย

No comments:

Post a Comment