โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, July 3, 2022

หอยทากยักษ์แอฟริการะบาดในสหรัฐเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
A Florida county is under quarantine due to the discovery of a fast-growing population of invasive giant African land snails.
สำนักงานเขตของรัฐฟลอริดาอยู่ภายใต้การกักกันเนื่องจากมีการค้นพบหอยทากยักษ์แอฟริกาที่เพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างรวดเร็วจนทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม

คำศัพท์ข่าว
- county (n) = หน่วยงานการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น(ในสหรัฐอเมริกา)
- fast-growing (compound) = เติบโต/เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- invasive animal (n) = สัตว์ที่เพิ่มจำนวนประชากรได้รวดเร็วจนทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)


แหล่งข่าว : CBS News
The reappearance of an invasive snail species forced state officials to enact a quarantine order last week for residents of Florida's Pasco County.
การปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งของหอยทากที่เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วจนทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องออกคำสั่งกักกันสำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตแพสโคของรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- invasive (adj) = ลุกลาม, สร้างความเสียหาย, ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว(แผล/การติดเชื้อ)
- reappearance (n) = ปรากฏหรือเกิดขึ้นอีก
- enact (v) = ออกกมาตรการ, ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ

No comments:

Post a Comment