โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 9, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 09-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Time
Some of the heaviest rain in decades swamped Seoul. At least eight people were killed—some by drowning in their homes
ฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษทำให้กรุงโซลท่วม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแปดราย—บางคนจมน้ำเสียชีวิตในบ้าน

คำศัพท์ข่าว
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี
- swamp (v) = ท่วม, ท่วมท้น


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Deadly flooding has sparked scenes of chaos in South Korea, home to companies such as Samsung and Hyundai, where heavy rain is expected to continue for several days
น้ำท่วมรุนแรงก่อให้เกิดเหตุการณ์ความโกลาหลในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทต่างๆ เช่น ซัมซุงและฮุนได โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน

คำศัพท์ข่าว
- scenes of chaos = เหตุการณ์ความโกลาหล
- home (n) = ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่, บ้าน


แหล่งข่าว : Environmental Investigation Agency
NewZealnd: Climatechange may make Kaik?ura's famed sperm whales a rare sight
นิวซีแลนด์: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้วาฬสเปิร์มที่โด่งดังของไคโคอุระถูกพบเห็นยาก

- modelling shows warming seas could drive large whale species further south
- การจำลองแสดงให้เห็นว่าทะเลที่ร้อนขึ้นสามารถขับเคลื่อนให้วาฬขนาดใหญ่หลายชนิดไปไกลทางใต้กว่าเดิมได้

คำศัพท์ข่าว
- famed (adj) = ซึ่งมีชื่อเสียง
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- sperm whale = วาฬสเปิร์ม หรือวาฬหัวทุย


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: Pakistan zoo to put lions up for auction
วิดีโอ: สวนสัตว์ปากีสถานนำสิงโตขึ้นประมูล

A Lahore zoo is set to auction off a dozen lions to private collectors next week in order to free up space. Conservationists are opposed to the plan, saying the animals should be moved to other established zoos
สวนสัตว์ละฮอร์จะเริ่มทำการประมูลขายสิงโตหลายสิบตัวให้กับนักสะสมส่วนตัวในสัปดาห์หน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง (ซึ่ง)นักอนุรักษ์ต่างไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว โดยกล่าวว่าพวกสัตว์ควรได้รับการย้ายไปยังสวนสัตว์อื่นที่มีการตั้งขึ้นหลายที่

คำศัพท์ข่าว
- auction (n) = การประมูลขาย, การนำไปขายโดยการประมูล
- auction off (phrasal verb) = ประมูลขาย, นำไปขายโดยการประมูล
- collector (n) = นักสะสม
- conservationist (n) = นักอนุรักษ์
- established (adj) = ที่จัดตั้งไว้แล้วได้การยอมรับ, ที่มีมาช้านานแล้วจึงเป็นที่ยอมรับ
- free up space = เคลียร์/จัดการให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน

No comments:

Post a Comment