โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 27, 2022

ข่าวโควิด-19เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Mexican researchers say they created facemask that neutralizes COVID-19
นักวิจัยชาวเม็กซิกันกล่าวว่าพวกเขาสร้างหน้ากากที่ต่อต้านเชื้อโควิด-19ได้

MEXICO CITY, Aug 26 (Reuters) - Researchers at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) have created a facemask using silver and copper nanolayers that neutralizes SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, the university's official gazette said on Thursday.
เม็กซิโกซิตี้, 26 สิงหาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก (UNAM) ได้สร้างหน้ากากโดยใช้ชั้นบางๆ ระดับนาโนของธาตุเงินและทองแดงที่ยับยั้ง ซาร์ โควี ทู(SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ได้, วารสารอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยระบุเมื่อวันพฤหัสบดี

UNAM is calling the triple-layered antimicrobial facemask SakCu; Sak means silver in Mayan and Cu is the chemical symbol for copper.
มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก เรียกหน้ากากสามชั้นที่ต้านจุลชีพได้ว่า SakCu โดย Sak หมายถึงเงินในภาษามายันและ Cu เป็นสัญลักษณ์ทางเคมีของทองแดง

To test the mask, researchers took drops with the virus from COVID-19-positive patients at the Hospital Juarez in Mexico and placed them on the silver-copper film deposited in polypropylene.
เพื่อทดสอบหน้ากาก นักวิจัยได้เอาสารคัดหลั่งหลายหยดที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลฮัวเรซในเม็กซิโก และหยดลงบนแผ่นฟิล์มของเงินและทองแดงที่อยู่ในโพลิโพรพิลีน

UNAM said that if the viral concentration was high, the virus disappeared by more than 80% in about eight hours and if the viral load was low, in two hours none of the virus RNA was detected.
มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกกล่าวว่า ถ้าความเข้มข้นของไวรัสสูงไวรัสจะหายไปมากกว่า 80% ในเวลาประมาณแปดชั่วโมง และหากปริมาณไวรัสต่ำ ภายในเวลาสองชั่วโมงก็จะตรวจไม่พบอาร์เอ็นเอของไวรัส

"Upon contact with the silver-copper nanolayer, the SARS-CoV-2 membrane breaks and its RNA is damaged," the gazette said.
“เมื่อสัมผัสกับชั้นบาง ๆ ของทองแดงและเงิน เยื่อหุ้มเซลล์ของซาร์ โควี ทู จะแตกออกและอาร์เอ็นเอของมันก็ถูกทำให้เสียหาย”, วารสารระบุ

"Thus, even if SakCu is disposed of improperly, it will not be a problem as it does not remain contaminated, like many of the masks that are thrown away."
“ดังนั้น ถึงแม้จะกำจัดหน้ากาก SakCu อย่างไม่เหมาะสม มันก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่เหลือเชื้อปนเปื้อนอยู่เหมือนกับหน้ากากหลายๆ ชิ้นที่ถูกทิ้ง"

The facemask is reusable and can be washed up to 10 times without losing its biocide properties.
หน้ากากนี้เป็นแบบใช้ซ้ำได้และสามารถล้างได้ถึง 10 ครั้งโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ

คำศัพท์ข่าว
- antimicrobial = ต่อต้านเกี่ยวกับจุลินทรีย์/ จุลชีพ
- be identified = ถูกระบุ, ถูกชี้ตัว (Passive Voice)
- be thrown away = ถูกปาทิ้ง(Passive Voice)
- biocide (n) = สารที่ทำลายสิ่งมีชีวิต (เช่นฆ่าแมลง, ยาฆ่าเชื้อรา หรือสารกำจัดวัชพืช)
- concentration (n) = ความเข้มข้น
- contaminate (v) = ปนเปื้อน (มีสารเคมีหรือเชื้อโรค)
- COVID-19-positive patient = ผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิด-19
- deposit (v) = ใส่หรือวาง (บางสิ่ง/บางคน) ไว้ในที่ใดที่หนึ่ง
- disappear (v) = สูญหาย, สาบสูญ, หายตัว
- dispose (v) = กำจัดออก, จำหน่ายออก, ทำลาย
- facemask = หน้ากาก
- gazette (n) = วารสาร, หนังสือพิมพ์
- improperly (adv) = ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร
- load (n) = ภาระ, สิ่งที่เป็นภาระ, สิ่งที่บรรทุก
- mass-producing (compound) = ผลิตจำนวนมาก
- membrane (n) = เยื่อบุผิว, เยื่อหุ้มเซลล์, แผ่นเยื่อ (ชั้นบางๆของบางสิ่งบางอย่าง)
- microbial (adj) = เกี่ยวกับจุลินทรีย์/แบคทีเรีย/จุลชีพ/สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
- neutralize (v) = ทำให้เป็นกลาง, ต่อต้าน (การเปลียนสถานะที่อันตราย)
- polypropylene = โพลิโพรพิลีน(อยู่ในกลุ่มพลาสติกที่เราจะพบได้จาก กล่องพลาสติก, ของเล่นเด็ก, ถุงปุ๋ย, ไหมเทียม, เชือก
- RNA = อาร์เอ็นเอ/ ribonucleic acid/เป็นกรดนิวคลีอิก
- structural (adj) = เกี่ยวกับโครงสร้าง
- symbol (n) = สัญลักษณ์
- triple-layered (compound) = มีสามชั้น, ซ้อนกันสามเลเยอร์
- UNAM = มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก
- viral (adj) = เกี่ยวกับไวรัส

- Straitstimes
Mexican researchers say they created face mask that neutralises Covid-19

- Uniindia
Mexican researchers create special facemask neutralizing SARS-CoV-2 - University

No comments:

Post a Comment