โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 22, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 21-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Thai Enquirer
The Ratsadon group and a network of pressure groups from 4 regions of Thailand gathered at the Democracy Monument on Sunday to read out a statement demanding for Prayut to resign before his term limit expire on August 24.
กลุ่มราษฎรและเครือข่ายต่าง ๆของกลุ่มที่กดดันจาก 4 ภาคของไทยรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันอาทิตย์ เพื่ออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกก่อนหมดวาระในวันที่ 24 สิงหาคม

คำศัพท์ข่าว
- gather (v) = รวมตัว, ชุมนุมกัน
- region (n) = ภูมิภาค, ดินแดน, เขตแดน
- resign (v) = ลาออก, ลาออกจากตำแหน่ง


แหล่งข่าว : Khaosod English
Protesters gathered at Democracy Monument Sunday calling for the resignation of PM Gen Prayut after he reached his 8 yr limit in office as PM on Aug 23 as stipulated by the charter. A large banner states: "Let it end with 8 yrs. Enough with illegitimate PM".
ผู้ชุมนุมชุมนุมหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งถึงกำหนด 8 ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 สิงหาคม ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ป้ายขนาดใหญ่ระบุว่า: "ให้มันจับที่ 8 ปี พอกับนายกฯ เถื่อน"

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb ) = เรียกร้อง
- charter / constitution (n) = รัฐธรรมนูญ
- resignation (n) = การลาออก
- stipulate (v) = ระบุ, ระบุเงื่อนไข
- stipulated by = ถูกกำหนดไว้โดย(Passive Voice)

No comments:

Post a Comment