โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 25, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 25-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CBS News
Consumer Reports is advising people against eating any Wendy's sandwich or salad with romaine lettuce until more is known about a strain of E. coli that has sickened 37 people, hospitalizing 10.
รายงานผู้บริโภคกำลังเตือนประชาชนไม่ควรรับประทานแซนวิชหรือสลัดกับผักกาดโรเมนของเวนดี้ จนกว่าจะได้รู้ข้อมูลมากกว่านี้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของอี.โคไลที่ทำให้มีคนเจ็บป่วยแล้ว 37 ราย และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 10 ราย

คำศัพท์ข่าว
- advise against/advise (one) against (something) = เตือนว่าไม่ควร
- romaine lettuce = ผักกาดโรเมน/หรือมักเรียกกันว่าผักกาดสลัด
- sicken (v) = ทำให้ป่วย
- strain (n) = สายพันธุ์


แหล่งข่าว : Reuters Science
The European Central Bank needs to take climate change into account when making decisions as it has a clear impact, especially on inflation, the chief of the European Central Bank said in an interview published on Thursday.
ธนาคารกลางยุโรปจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการตัดสินใจ เนื่องจากมีผลกระทบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาวะเงินเฟ้อ หัวหน้าธนาคารกลางยุโรปกล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- inflation (n) = ภาวะเงินเฟ้อ
- interview (n) = สัมภาษณ์


แหล่งข่าว : CBS News
As Europe continues to experience a record heat wave, receding water levels along the continent's massive Danube River have exposed around two dozen sunken ships that belonged to the German army during World War II, according to Reuters.
ขณะที่ยุโรปยังคงประสบกับคลื่นความร้อนสูงเป็นประวัติการณ์ ระดับน้ำตามแม่น้ำดานูบขนาดยักษ์ของทวีปที่กำลังลดลงได้เผยให้เห็นเรือของกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จมอยู่ราวยี่สิบสี่ลำ ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- continent (n) = ทวีป, ภูมิภาค
- experience (v) ประสบ, เผชิญ, สัมผัสประสบการณ์
- massive (adj) = มหึมา, ขนาดใหญ่
- receding (adj) = ซึ่งลดลง, ถดถอย
- sunken (adj) = จมอยู่ใต้น้ำ

No comments:

Post a Comment