โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 25, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 25-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
"What is the end of the war for us? We used to say, ‘Peace.’ Now we say, ’Victory.’” In a defiant speech, President Volodymyr Zelensky of Ukraine congratulated his compatriots on the nation’s Independence Day and for resisting through six months of war.
“สิ้นสุดสงครามสำหรับเราคืออะไร เราเคยพูดว่า 'สันติภาพ' แต่ตอนนี้เราพูดว่า 'ชัยชนะ'” ในสุนทรพจน์ที่ท้าทาย ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมชาติของเขาในวันประกาศอิสรภาพของประเทศและสำหรับการต้านทานผ่านมาถึงหกเดือนของสงคราม

คำศัพท์ข่าว
- congratulate (v) = แสดงความยินดี
- defiant (adj) = แสดงการท้าทาย,ไม่ยอมทำตาม(ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังผู้มีอำนาจอย่างภาคภูใจ)
- Independence Day (n) = วันประกาศอิสรภาพ/เอกราช/วันชาติ
- speech (n) = การปราศัย, กล่าวคำสุนทรพจน์

No comments:

Post a Comment