โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 28, 2022

โมเดิร์นนาฟ้องไฟเซอร์ละเมิดสิทธิบัตรเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Moderna files lawsuits against Pfizer and BioNTech claiming patent infringement over Covid-19 vaccine technology
โมเดิร์นนายื่นฟ้องคดีไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคโดยอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีวัคซีนโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- file a lawsuit = ยื่นเอกสารฟ้อง(ผู้ฟ้องต้องเป็นผู้เสียหาย)
- patent infringement (n) = การละเมิดสิทธิบัตร
- lawsuit (n) = คดีความ, การฟ้องร้อง, คดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง


แหล่งข่าว : The Wallstreet Journal
Moderna is suing rival Covid-19 vaccine makers Pfizer and BioNTech, alleging their shot infringed on key patents involving mRNA technology
โมเดอร์นาฟ้องผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค โดยกล่าวหาว่าวัคซีนของพวกเขาละเมิดสิทธิบัตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ

คำศัพท์ข่าว
- infringe (v) = ละเมิดสิทธิ์
- patent (n) = สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์
- mRNA (messenger Ribonucleic Acid) = สารพันธุกรรมที่สั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนขึ้นตามรหัสคำสั่ง


แหล่งข่าว : New York Times
Moderna sued Pfizer and BioNTech, alleging that their Covid vaccine copied its groundbreaking mRNA technology.
โมเดอร์นาฟ้องไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคโดยกล่าวหาว่าวัคซีนโควิดของพวกเขาคัดลอกเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอที่เป็นนวัตกรรมก้าวล้ำ

The company said in a statement that Pfizer and BioNTech infringed on patents filed between 2010 and 2016.
บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ว่า ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคละเมิดสิทธิบัตรที่ยื่นเอกสารจดไว้ระหว่างปี 2010 ถึง 2016

คำศัพท์ข่าว
- allege (v) = ตั้งข้อสงสัย, กล่าวหา(เป็นคำเลี่ยงการถูกฟ้อง ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้ตัดสินจากศาล)
- file (v) = ยื่นเอกเสาร, ยื่นคำร้อง (อย่างเป็นทางการ)
- infringe (v) = ละเมิดสิทธิ์
- patent (n) = สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์
- mRNA (messenger Ribonucleic Acid) = สารพันธุกรรมที่สั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนขึ้นตามรหัสคำสั่ง
- groundbreaking (adj) = แหวกแนว, แปลกใหม่จากประเภทเดียวกัน, นวัตกรรม

No comments:

Post a Comment