โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 3, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 03-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
More than one third of Pakistan is underwater, according to satellite images from the European Space Agency (ESA), as deadly floodwaters threaten to create secondary disasters
มากกว่าหนึ่งในสามของปากีสถานอยู่ใต้น้ำ ตามภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรป(ESA) ในขณะที่การคุกคามของน้ำท่วมที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนี้จะสร้างภัยพิบัติอื่น ๆ ตามมา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- image (n) = ภาพถ่าย, ภาพนิ่ง
- secondary (adj) = อันดับรอง, ส่งที่ตามมา, สิ่งที่คล้ายกันก่อนหน้านี้
- secondary disaster (n) = ผลพวงของภัยพิบัติ

หมายเหตุ อาหารขาดแคลนหลังจากที่น้ำครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกเป็นบริเวณกว้างและกวาดล้างปศุสัตว์หลายแสนตัว ในขณะเดียวกันโรคติดเชื้อก็อาจเพิ่มสูงขึ้น


แหล่งข่าว : CNN
A Canadian company has unveiled plans for a fully electric train-style vehicle which could travel at 1,000 kilometers per hour and, it claims, would cost less than a plane ticket to travel on.
บริษัทของแคนาดาได้เปิดเผยแผนสำหรับยานยนต์รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งสามารถเดินทางได้ที่ความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอ้างว่าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทาง

คำศัพท์ข่าว
- cost (v) = มีราคา, สร้างมูลค่า
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- unveil (v) = เปิดเผย/ประกาศให้รู้ทั่วไป(อย่างเป็นทางการ)
- train-style (compound) = สไตล์/รูปแบบรถไฟ
- travel (v)= เดินทาง
- vehicle (n) = ยานพาหนะ, ยานยนต์, รถยนต์

หมายเหตุ ระยะแรกของการก่อสร้างประกอบด้วยทางเชื่อมของสนามบินเอดมันตัน เซึ่งมีแผนจะเริ่มในปลายปี 2023 และสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเมืองคาลการีเมืองเอดมันตันภายในปี 2027


แหล่งข่าว : New York Times
Train journeys in Spain under 300 kilometers (186 miles) will now be free until the end of the year, a new initiative that officials called an effort to combat inflation and rising costs of living.
การเดินทางด้วยรถไฟในสเปนในระยะ 300 กิโลเมตร (186 ไมล์) ตอนนี้จะให้บริการฟรีจนถึงสิ้นปี ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มใหม่ที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้มีความพยายามต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- combat (v) = การต่อสู้, ดำเนินการเพื่อลดระดับหรือป้องกัน (สิ่งเลวร้ายหรือไม่พึงประสงค์)
- effort (n) = ความพยายาม
- inflation (n) = ภาวะเงินเฟ้อ
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- costs of living = ค่าครองชีพ
- free (adj) = ฟรี, อิสระ, เสรี, ไม่มีข้อผูกมัด

No comments:

Post a Comment