โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 6, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 06-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : DW News
Africa generates less than 3% of all greenhouse gas emissions, but experts say it is particularly vulnerable to climate change. Wealthy nations say they'll do more to help African nations cope with climate shocks.
ประเทศในแอฟริกาทำให้เกิดน้อยกว่า 3% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศที่ร่ำรวยกล่าวว่าพวกเขาจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศในแอฟริการับมือกับเหตุการณ์ด้านสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

คำศัพท์ข่าว
- climate shock (n) = สภาพอากาศวิกฤติ, เหตุการณ์ด้านสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดเดาซึ่งสร้างความเสียหาย
- cope (v) = รับมือ, จัดการกับสิ่งที่ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- generate (v) = ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด
- particularly (adv) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, อย่างเป็นพิเศษ
- shock (n) = อาการช็อก, ภาวะวิกฤติกระทันหัน, เกิดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกระทบต่อวิถีชีวิต
- vulnerable (adj) = เปราะบาง, อ่อนแอ, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ


แหล่งข่าว : Reuters Science
African leaders called on Monday for their counterparts from richer, polluting nations to increase funding for projects to help them adapt to climate change.
เหล่าผู้นำแอฟริกาเรียกร้องในวันจันทร์ถึงบรรดาผู้นำด้วยกันจากชาติจากที่ร่ำรวยกว่าและที่ก่อมลพิษให้เพิ่มเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- adapt (vi) = ปรับตัว, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์
- call on (phrasal verb) = ขอให้ช่วย, ขอให้ทำ(ขอให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่าง)
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- counterpart = ประเภทเดียวกัน(สิ่งที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน)
- richer (n) = ผู้ที่ร่ำรวยกว่า
- polluting (adj) = เกี่ยวกับการก่อมลภาวะ


แหล่งข่าว : New York Times
A strong earthquake shook a mountainous area in southwestern China on Monday. State media said at least 21 people had been killed and more than 30 injured, but the full extent of the damage in the remote region remained unclear.
แผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันจันทร์ สื่อของรัฐกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 รายและบาดเจ็บมากกว่า 30 ราย แต่ความเสียหายทั้งหมดในพื้นที่ห่างไกลยังไม่ชัดเจน

คำศัพท์ข่าว
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- full (adj) = เต็มที่, เต็มรูปแบบ
- mountainous (adj) = เต็มไปด้วยภูเขา, ส่วนใหญ่เป็นภูเขา, มีภูเขามาก
- remote (adj) = เกี่ยวกับที่ห่างไกล
- shake (v) = เขย่า, ทำให้สั่นสะเทือน
- state media (n) = สื่อของรัฐ, หน่วยงานที่เผยแพร่ข่าวของรัฐบาล


แหล่งข่าว : Reuters
Thousands evacuate as Typhoon Hinnamnor hits S.Korea
ประชาชนหลายพันคนอพยพเนื่องจากไต้ฝุ่นหินน้ำนอนพัดถล่มเกาหลีใต้

คำศัพท์ข่าว
- hit (v) = โจมตี, เขย่า, ถล่ม, ส่งผลกระทบด้านลบ(ศัพท์ภัยพิบัติ-พายุไต้ฝุ่นถล่ม)
- Typhoon Hinnamnor = พายุใต้ฝุ่นหินหนามหน่อ

No comments:

Post a Comment