โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, September 7, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 07-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters Science
Indigenous groups from across the Amazon basin called on Monday for financial institutions to forgive the sovereign debts of the South American nations that comprise the Amazon rainforest, in exchange for commitments to preserve the environment.
กลุ่มชนพื้นเมืองจากทั่วลุ่มน้ำแอมะซอนเรียกร้องให้สถาบันการเงินยกเลิกหนี้สาธารณะของประเทศในอเมริกาใต้ที่ประกอบด้วยป่าฝนแอมะซอน เพื่อแลกกับพันธสัญญาที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์ข่าว
- call on (phrasal verb) = ขอให้ช่วย, ขอให้ทำ(ขอให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่าง)
- comprise (v) = ประกอบด้วย, มี, พร้อมสรรพ
- forgive (v) = ยกโทษ, อภัยให้
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
- sovereign (adj) = อำนาจอธิปไตย, สิทธิของประเทศในการปกครองตนเอง
- commitment (n) = การให้คำมั่นสัญญา
- preserve (v) = อนุรักษ์, ปกปักรักษา
- sovereign debt (n) = หนี้สาธารณะ(เงินที่รัฐบาลของประเทศได้ยืม)


แหล่งข่าว : Reuters Science
A coalition of companies including oil major Shell and no. 1 container line MSC on Tuesday launched an initiative to explore ways to cut climate-warming methane emissions from ships, which pose a major risk to industry efforts to go greener.
การรวมตัวของหลายบริษัท รวมถึงเชลล์บริษัทน้ำมันรายใหญ่ และบริษัทเอ็มเอสซีสายการเดินเรือตู้ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อวันอังคารได้เปิดการริเริ่มที่จะค้นหาวิธีการลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจากเรือ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อความพยายามของอุตสาหกรรมในการดำเนินการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- container (n) = ตู้คอนเทนเนอร์, ตู้บรรจุสินค้า
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- explore (v) = สำรวจ, ค้นหา
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- launch (v) = เปิดตัว, ปล่อยออก
- MSC/Mediterranean Shipping Company = เอ็มเอสซี/บริษัทสายการเดินเรือขนส่งตู้สินค้าเมดิเตอร์เรเนียน
- pose (v) = วางท่า, ทำท่า, แสดงพฤติกรรม(ในข่าวหมายถึงมีท่าทีคุกคาม)


แหล่งข่าว : Reuters Science
India's capital New Delhi is to ban firecrackers to ease the burden of winter pollution on its longer-suffering residents, though likely taking some of the fun out of the Hindu festival of lights, Diwali, next month.
กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดียสั่งห้ามจุดประทัดเพื่อผ่อนคลายภาระจากมลพิษในฤดูหนาวของผู้อยู่อาศัยที่ทนทุกข์มายาวนาน แม้ว่าดูเหมือนจะเป็นการลดทอนความสนุกสนานจากงานดิวาลีของเทศกาลฮินดูในเดือนหน้าลงไปบ้าง

คำศัพท์ข่าว
- burden (n) = ภาระ
- firecracker (ไฟเออะแครคเคอะ)(n) = พลุ, ปะทัด
- festival (n) = เทศกาล
- likely (adv) = มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- longer-suffering (compound) = ทนทุกข์อีกยาวนาน/นานกว่า
- pollution (n) = ภาวะมลพิษ, การทำให้เป็นมลพิษ
- take the fun out of = นำความสนุกออกจาก.../ลดทอนความสนุก


แหล่งข่าว : BBC
Iran sentences two LGBT activists to death, says rights group
อิหร่านตัดสินประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศสองคน กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- LGBT = เกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ
- sentence (v) = พิพากษาลงโทษ, ตัดสินโทษ (ศัพท์กฏหมาย)

No comments:

Post a Comment