โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 17, 2022

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์อำลาวงการเทนนิสเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
"I am 41 years old. I have played more than 1500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now I must recognize when it is time to end my competitive career."
“ผมอายุ 41 ปี เล่นมามากกว่า 1,500 นัด ตลอด 24 ปี”เทนนิสให้ความอิ่มเอมใจกับผมมากเกินกว่าที่ผมเคยฝัน และตอนนี้ผมต้องตระหนักเมื่อมันถึงเวลาที่จะยุติอาชีพการแข่งขันของผม"

คำศัพท์ข่าว
- generously (adv) = มากเกินพอ, จำนวนมากกว่าที่เคยคิด
- competitive (adj) = ซึ่งแข่งขันกัน
- recognize (v) = ตระหนัก, รับรู้, ยอมรับการมีตัวตน
- treat (v) = ดูแลรักษา/บำบัด, ปฏิบัติต่อ(คน/สัตว์), ให้ความบันเทิง/ความอิ่มเอมใจ


แหล่งข่าว : Time
Roger Federer announced his retirement. Take a look back at his 2018 interview with TIME on fatherhood and competitiveness on the court.
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ประกาศการอำลาของเขา ย้อนดูบทสัมภาษณ์ของเขาปี 2018 กับสำนักข่าวไทม์ เกี่ยวกับสถานะความเป็นพ่อและความสามารถในการแข่งขันในสนาม

คำศัพท์ข่าว
- competitiveness (n) = ความสามารถในการแข่งขัน
- court (n) = สนาม
- fatherhood (n) = ความเป็นพ่อ, ฐานะเป็นพ่อ
- retirement (n)= เกษียณอายุ, การอำลาวงการ
- take a look back = ย้อนดู, ดูย้อนหลัง

No comments:

Post a Comment