โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 5, 2022

แชมป์โลกฟอร์มูลาวันกล่าวว่าโลกต้องทบทวนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Earlier this year, four-time Formula One world champion Sebastian Vettel said that climate change had made him question his job as a driver traveling the world to race cars.
เมื่อต้นปีนี้ เซบาสเตียน เวทเทล แชมป์โลกการแข่งรถฟอร์มูลาวันสี่สมัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เขาตั้งคำถามกับงานของเขาในฐานะนักขับที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแข่งรถ

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- Formula One = การแข่งรถฟอร์มูลาวัน/รถสูตรหนึ่ง(รถที่แต่งเพื่อทำความเร็วสูงสุด)
- four-time (compound) = สี่ครั้ง/สี่สมัย


แหล่งข่าว : CNN
Sebastian Vettel believes world needs to 'rethink our behaviors' to tackle climate change
เซบาสเตียน เวทเทล เชื่อว่าโลกจำเป็นต้อง 'คิดใหม่ในพฤติกรรมของเรา' เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- behavior (n) = พฤติกรรม
- rethink (v) = คิดใหม่, คิดทบทวน
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา

No comments:

Post a Comment