โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 6, 2022

ลิซ ทรัสส์ : นายกหญิงคนที่สามแห่งอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


เธอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของและเป็นนายกหญิงคนที่สามแห่งอังกฤษ
สังกัดพรรคอนุรักษนิยมหรือฝ่ายขวา ชื่อพรรค Conservatives
ชาวอังกฤษมีความเห็นเป็นสองฝ่าย
- ฝ่ายที่่ไม่เห็นด้วยกับ บอกว่าเธอชอบทำตัวเด่นและเป็นคนฉวยโอกาสจากกรณีย้ายขั้วการเมือง
- ฝ่ายที่สนับสนุน บอกว่าเธอห้าวหาญเพราะเธอยืนกรานว่า จะผลักดันกองทัพรัสเซียของปูติน ออกไปจากยูเครน และจะยิงอาวุธนิวเคลียร์ถ้ามีความจำเป็น


แหล่งข่าว : Washington Post
Here's what to know about Liz Truss, a shapeshifter set to be U.K.’s next prime minister
นี่คือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับลิซ ทรัสส์ผู้เปลี่ยนร่างเตรียมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- prime minister (n) = นายกรัฐมนตรี
- set (v) = จัดเตรียม, ตั้งค่า
- shapeshifter (n) = ผู้แปลงร่าง(ยอดมนุษย์หรือผู้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปกายได้ตามต้องการ)


แหล่งข่าว : BBC
Liz Truss has won the Conservative Party leadership battle and will become the UK's next prime minister - what happens next?
ลิซ ทรัสส์ชนะการต่อสู้เพื่อเป็นผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมและจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักร จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

คำศัพท์ข่าว
- become (linking verb) = กลายเป็น
- leadership (n) = ผู้นำ, ตำแหน่งผู้นำ
- win/won/won (Irregular-Verb) = ชนะ, ได้รางวัล


แหล่งข่าว : New York Times
Liz Truss will become Britain’s next prime minister during an economic crisis and in the shadow of her predecessor, Boris Johnson. She will need all her ideological dexterity — her critics call it opportunism — to succeed.
ลิซ ทรัสส์จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักรในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและภายใต้เงาของบอริส จอห์นสันผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ของเธอ เธอต้องการความสามารถในการคิดอย่างแคล่วคล่องในอุดมการณ์ทั้งหมดของเธอ ซึ่งนักวิจารณ์ของเธอเรียกสิ่งนี้ว่าการฉวยโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จ

คำศัพท์ข่าว
- dexterity (n) = ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ
- ideological (adj) = อุดมคติ, อุดมการณ์
- opportunism (n) = การฉวยโอกาส
- predecessor (n) = ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
- in the shadow of (idiom) = (1)ใกล้มากกับ (2)อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการปกครองของ

- Britain = อังกฤษ/สหราชอาณาจักร(อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์)คำพูดหลวม ๆ บางครั้งอาจรวมหรือไม่รวมไอร์แลนด์เหนือก็ได้
- UK/United Kingdom = อังกฤษ/สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ)
- Great Britain and Northern Ireland อังกฤษ/สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ)

- Ireland = เกาะไอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
- Republic of Ireland = สาธารณรัฐไอร์แลนด์(ประเทศไอร์แลนด์ไม่เกี่ยวกับอังกฤษ)
- Northern Ireland = ไอร์แลนด์เหนือ(ส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษ ที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่)

No comments:

Post a Comment