โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 3, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 03-November-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
For the first time in 10 years, there's now a nonstop flight between North America and the capital of one of the world's most popular tourist destinations, Thailand
นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ตอนนี้มีเที่ยวบินตรงระหว่างอเมริกาเหนือ และเมืองหลวงปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลกอย่างประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- destination (n) = ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง
- nonstop (adj) = ต่อไปโดยไม่หยุดหรือหยุดชั่วคราว
- one of = ส่วนหนึ่งของ/หนึ่งใน...
- popular (adj) = เป็นที่นิยม, เป็นที่ชื่นชอบ


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Thai fashion brand Jim Thompson successfully sailed through tough times such as Thailand's repeated coups and the Asian financial crisis.
จิม ทอมป์สัน แบรนด์แฟชั่นของไทยเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่น การรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าของประเทศไทย และวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียมาได้อย่างประสบความสำเร็จ

But the silk company now faces new threats that it hopes to conquer with a recently appointed CEO.
แต่ตอนนี้บริษัทผ้าไหมแห่งนี้กำลังเผชิญกับสิ่งคุกคามใหม่ที่หวังว่าจะเอาชนะได้ด้วยซีอีโอที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง

คำศัพท์ข่าว
- CEO/chief executive/chief executive officer = ประธานบริหาร (หัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร)
- conquer (v) = ชนะ, มีชัย
- coup (ออกเสียงว่า "คู"เหมือนคูน้ำ) (n) = ทำรัฐประหาร(การใช้กำลังอย่างผิดกฏหมายเข้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง)
- financial (adj) = เกี่ยวกับเงินทุน, ในทางการเงิน
- repeat (v) = ทำซ้ำ
- sail through (phrasal verb) = จัดการได้อย่างง่ายดาย
- successfully (adv) = อย่างเป็นผลสำเร็จ
- such as (idiom) = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- tough (ทัฟ) (adj) = ยาก, ยากลำบาก

No comments:

Post a Comment