โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, December 4, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 04-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Fox News
Georgia sheepdog fights off, kills 8 coyotes after pack attacks his sheep
สุนัขต้อนแกะในรัฐจอร์เจียต่อสู้และฆ่าหมาป่าโตโยตี้ 8 ตัวหลังจากฝูงหมาป่าเข้าโจมตีฝูงแกะของเขา(ตัวผู้)
An organization raised more than $15,000 to pay the Georgia sheepdog's hospital bill
องค์กรแห่งหนึ่งระดมทุนได้กว่า 15,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าโรงพยาบาลของสุนัขต้อนแกะจอร์เจียตัวนี้

A Georgia sheepdog is recovering from injuries after squaring off against a pack of coyotes, killing eight of them, while protecting his herd.
สุนัขต้อนแกะจอร์เจียกำลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บหลังสู้กับหมาป่าโคโยตี้ฝูงหนึ่งและฆ่าพวกมันไปแปดตัวในขณะที่ปกป้องฝูงแกะของเขา(ตัวผู้)

Casper, a sheepdog who works on John Wierwiller's Georgia farm, fought off the more than half a dozen coyotes in a fight that lasted over half an hour, WAGA-TV reported.
แคสเปอร์ สุนัขต้อนแกะที่ทำงานในจอร์เจียฟาร์มของจอห์น เวียร์วิลเลอร์ สู้กับสุนัขโคโยตี้กว่าครึ่งโหลในการต่อสู้ที่กินเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง, WAGA-TV รายงาน

Wierwiller says that Casper disappeared for two days after the brutal fight.
เวียร์วิลเลอร์กล่าวว่าแคสเปอร์หายตัวไปเป็นเวลาสองวันหลังจากการต่อสู้ที่โหดร้าย

"We knew he was hurt because we found parts of his tail and blood and other things, so we were worried," Wierwiller said. 
“เรารู้ว่ามันบาดเจ็บเพราะเราพบส่วนของหางและเลือดและสิ่งอื่นๆ ของมัน ดังนั้นเราจึงกังวล” เวียร์วิลเลอร์กล่าว

Casper eventually returned to the farm with visible injuries.
ในที่สุดแคสเปอร์ก็กลับมาที่ฟาร์มพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่มองเห็นได้

"He was kinda looking at me like, ‘Boss, stop looking at how bad I look, just take care of me,’" Wierwiller said.
“เขา(สุนัข)มองมาที่ฉันแบบว่า ‘เจ้านาย เลิกมองว่าฉันดูแย่ขนาดไหน แค่มาดูแลฉันก็พอ’ ,เวียร์วิลเลอร์ กล่าว

Wierwiller said it "looked like a coyote grabbed his skin and peeled it right off."
เวียร์วิลเลอร์ กล่าวว่า "ดูเหมือนหมาโคโยตี้งับผิวหนังของแคสเปอร์ไว้ได้และก็ฉีกมันออกไป"

คำศัพท์ข่าว
- sheepdog (n) = สุนัขต้อนแกะ, สุนัขเลี้ยงแกะ
- coyote (n) = โคโยตี้, หมาป่าขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในที่ราบของทวีปอเมริกาเหนือ
- fight off = ต่อสู้ป้องกันตัว(ต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองหรือช่วยผู้อื่นจากสิ่งไม่พึงประสงค์)
- grab (v) = หยิบ, ฉวย, คว้า, ฉุดกระชาก
- herd (n) = ฝูง(สัตว์)
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วย
- square off (phrasal verb) = แข่งขัน, ต่อสู้
- take care (phrasal verb) = ดูแล, ปรนนิบัติ
- tail (n) = หาง
- visible (adj) = มองเห็นได้, สามารถสังเกตุเห็น

No comments:

Post a Comment