โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 05-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
Food of the future: London air raid shelter to underground farm
อาหารแห่งอนาคต: ที่หลบภัยทางอากาศในลอนดอนไปเป็นฟาร์มใต้ดิน
LONDON, Nov 28 (Reuters) - In an underground World War Two air raid shelter where London tube trains can be heard rattling overhead, aromatic coriander leaves tilt towards the pink glow of LED bulbs - a vision of how farms could look in the future.
ลอนดอน 28 พ.ย. (รอยเตอร์) - ในหลุมหลบภัยทางอากาศใต้ดินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สามารถได้ยินเสียงรถไฟใต้ดินในลอนดอนสั่นสะเทือนอยู่เหนือศีรษะ ใบผักชีที่มีกลิ่นหอมเอียงเข้าหาแสงสีชมพูของหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าฟาร์มอาจเป็นอย่างไรในอนาคต

Zero Carbon Farms grows herbs and salads in Clapham, south London, a densely populated area with no room for conventional agriculture. But 30 metres below ground there is a kilometre of tunnels, and technology has made farming here a reality.
ฟาร์มคาร์บอนเป็นศูนย์ปลูกสมุนไพรและผักสลัดในเมืองแคลปแฮมที่อยู่ทางใต้ของลอนดอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและไม่มีที่ว่างสำหรับการเกษตรแบบดั้งเดิม แต่ใต้พื้นดิน 30 เมตรมีอุโมงค์ยาว 1 กิโลเมตร และเทคโนโลยีได้ทำให้การทำฟาร์มที่นี่กลายเป็นความจริง

Seven years after its first harvest, the company will soon double its growing space, responding to strong demand for its peashoots, rocket and watercress from major British retailers like Marks & Spencer (MKS.L) and local restaurants.
เจ็ดปีหลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก บริษัทจะเพิ่มพื้นที่ปลูกของเขาเป็นสองเท่าในเร็ว ๆ นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างหนักสำหรับถั่วลันเตา ผักร๊อกเก็ต และวอเตอร์เครสของบริษัทจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษอย่าง มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ (MKS.L) และร้านอาหารท้องถิ่น

Vertical farming, the name given to the production of crops in a series of stacked levels, often in a controlled environment, is a fast-growing industry with billions of dollars being pumped into projects across the globe.
การทำฟาร์มแนวดิ่งเป็นชื่อเรียกการผลิตพืชผลในแบบชั้นซ้อนกันเป็นชุด ซึ่งมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการต่างๆ ทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- air raid shelter (n) = สถานที่หลบภัยทางอากาศ
- agriculture (n) = เกษตรกรรม, การเกษตร
- aromatic (adj) = มีกลิ่นหอม
- controlled (adj) = ที่ซึ่งควบคุมได้
- crop (n) = พืชผล, พืชที่ปลูกที่ปลูกเป็นอาหาร โดยเฉพาะเมล็ดพืช ผลไม้ หรือผัก
- densely (adv) = อย่างหนาแน่น
- fast-growing (compound) = เติบโต/เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- harvest (n) = การเก็บเกี่ยวผลผลิต, หาประโยชน์
- peashoot (n) = ถั่วลันเตา
- populated (adj) = ซึ่งมีคนพำนักอยู่มาก, ซึ่งมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่จำนวนมาก
- underground (adj) = ใต้พื้นดิน
- watercress (n) = วอเตอร์เครส, ผักสลัดน้ำ

No comments:

Post a Comment