โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 13, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 13-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC
Although the majority of Americans aged 65 and older are fully vaccinated at 93.8%, only a little more than one-third have received an updated bivalent booster dose, according to CDC data.
แม้ว่าส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วที่ 93.8% แต่มีเพียงมากกว่าหนึ่งในสามไปเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนเสริมภูมิแบบไบวาเลนต์รุ่นปรับปรุงใหม่, อ้างอิงข้อมูลจากซีดีซี

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- bivalent (adj) = ไบวาเลนท์,(ของโครโมโซมคล้ายคลึงกัน) ที่เกี่ยวข้องกันเป็นคู่
- CDC (Centers for Disease Control) = ซีดีซี, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- majority (n) = ส่วนใหญ่, ส่วนสำคัญ, จำนวนที่มากกว่า, เกินครึ่ง


แหล่งข่าว : Reuters
China health app starts online sales of Pfizer's Paxlovid for COVID treatment
แอพด้านสุขภาพของจีนเริ่มขายแพกซ์โลวิดของไฟเซอร์ออนไลน์ สำหรับการรักษาโควิด

คำศัพท์ข่าว
- online (n) = ออนไลน์, การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
- treatment (n) = การบำบัดรักษา, ดูแลปฏิบัติ


แหล่งข่าว : Reuters
People in China celebrated the withdrawal of a state-mandated app used to track whether they had travelled to COVID-stricken areas, in the latest loosening of some of the world's toughest anti-virus rules
ผู้คนในจีนเฉลิมฉลองการถอนแอปพลิเคชั่นที่กำหนดจากรัฐซึ่งใช้ในการติดตามว่าพวกเขาเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดหรือไม่ ในการคลายกฎต้านไวรัสที่เข้มงวดที่สุดในโลกบางข้อครั้งล่าสุด

คำศัพท์ข่าว
- COVID-stricken (compound) = เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด
- state-mandated (compound) = คำสั่่งตามกฏหมายของรัฐ
- toughest (adj) = หนักหน่วงที่สุด, รุนแรงที่สุด
- whether (adv) = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า
- withdrawal (n) = การถอน(ถอนเงิน/ถอนกำลัง/ถอนตัว)

No comments:

Post a Comment