โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 16, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 16-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
NASA is launching an international satellite mission that will conduct the first global survey of the world's surface waters, helping shed new light on the mechanics and consequences of climate change
องค์การนาซ่ากำลังเปิดตัวภารกิจดาวเทียมระหว่างประเทศที่จะดำเนินการสำรวจน้ำผิวดินของโลกเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกลไกและผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- international (adj) = สากล, ระดับโลก, ระดับนานาชาติ
- shed light on something = ช่วยให้ข้อมูลหรือทำให้เข้าใจ/กระจ่างมากขึ้น
- survey (n) = การสำรวจ


แหล่งข่าว : Reuters
2022 look-back: Archaeologists in Egypt uncovered five ancient tombs, dating to more than 4,000 years ago
มองกลับไปในปี 2022: นักโบราณคดีในอียิปต์เปิดเผยสุสานโบราณ 5 แห่งที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปีก่อน

คำศัพท์ข่าว
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- date to (phrasal verb) = มีมาตั้งแต่สมัย/ยุค/ช่วงเวลาหนึ่งอดีต
- uncover (v) = เผย/เปิดเผย


แหล่งข่าว : New York Times
Nurses across England, Wales and Northern Ireland went on strike demanding better pay and working conditions, the first such action by nurses in the NHS's history.
พยาบาลทั่วอังกฤษ, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นการกระทำในลักษณะนี้ครั้งแรกของพยาบาลในประวัติศาสตร์ของระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษ

The walkout is just one of a series of industrial actions in Britain this month.
การประท้วงนี้เป็นเพียงหนึ่งหลาย ๆ การเรียกร้องของคนทำงานในอังกฤษเดือนนี้

คำศัพท์ข่าว
- action (n) = การกระทำ, การแสดงออก
- condition (n) = สภาวะ, สภาพ
- go on strike = หยุดงานเพื่อประท้วง
- NHS (National Health Service) = เอ็นเอชเอสม ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษ
- walkout (วอล์กเอาท์)(n) = การประท้วงโดยการเดินออกไปเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย

No comments:

Post a Comment