โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 15, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 15-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CBS News
Thousands of death certificates previously tallied by the CDC as COVID-19 fatalities were actually related to long COVID, the ongoing symptoms that some people struggle with for weeks, months or years after their initial recovery from a COVID infection.
ใบมรณบัตรหลายพันใบที่ซีดีซีนับไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 นั้นแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับลองโควิด ซึ่งเป็นอาการต่อเนื่องที่บางคนต้องเผชิญอย่างยากลำบากเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีหลังจากเริ่มฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิด

คำศัพท์ข่าว
- CDC (Centers for Disease Control) = ซีดีซี, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- long COVID (n) = ลองโควิด(ภาวะอาการเจ็บป่วยแม้จะหายจากโรคโควิด-19 แล้ว)
- fatality (n) = การเสียชีวิต
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน(ต่อสู้กับปัญหา/ ความลำบาก)
- tally (v) = นับ, คำนวณ

No comments:

Post a Comment