โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 14, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 14-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
US officials announced a history-making accomplishment in nuclear fusion today that could revolutionize the way we power our world.
เจ้าหน้าที่สหรัฐประกาศความสำเร็จในการสร้างประวัติศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างพลังงานให้กับโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง

คำศัพท์ข่าว
- accomplishment (n) = ความสำเร็จ, การบรรลุผล
- history-making (compound) = สร้างประวัติศาสตร์/สร้างสิ่งสำคัญที่น่าจดจำ
- official (n) = เจ้าหน้าที่, ข้าราชการ, ทางการ
- revolutionize (v) = ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, ปฏิวัติวงการ


แหล่งข่าว : ABC
New Zealand passed into law a unique plan to phase out tobacco smoking by imposing a lifetime ban on young people buying cigarettes.
นิวซีแลนดผ่านกฎหมายแผนเฉพาะเพื่อยุติการสูบบุหรี่โดยกำหนดห้ามคนหนุ่มสาวซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต

The law states that tobacco can't ever be sold to anybody born on or after Jan. 1, 2009.
กฎหมายระบุว่าห้ามขายยาสูบให้กับใครก็ตามที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2009

คำศัพท์ข่าว
- impose (v) = (1)ประกาศบังคับใช้ (2)กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย, มาตรการ)
- pass into (phrasal verb) = ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไป(สถานะหรือเงื่อนไขบางอย่าง)
- unique (adj) = ไม่ซ้ำ, เอกลักษณ์, ไม่เหมือนใคร
- tobacco (n) = ยาสูบ, บุหรี่
- lifetime (adj) = เกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีชีวิต


แหล่งข่าว : CNN
Grant Wahl, the American soccer reporter who collapsed and died while covering the World Cup, died of an aortic aneurysm that ruptured, his wife has announced
แกรนท์ วาห์ล นักข่าวอเมริกันฟุตบอลที่ล้มลงและเสียชีวิตขณะรายงานข่าวฟุตบอลโลก เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก, ภรรยาของเขาประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- aortic aneurysm = โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
- collapse (v) = ล้มลง, พังครืน, ล่มสลาย
- die (v) = ตาย, เสียชีวิต

No comments:

Post a Comment