โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 20, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 20-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CBS News
The original animatronic model used to bring big-eyed alien E.T. to life in Steven Spielberg's classic sci-fi film sold this weekend for a whopping $2,560,000, according to auction organizers.
หุ่นจำลองอนิมาทรอนิกส์ รุ่นต้นตำรับที่เคยนำE.T. เอเลี่ยนตาโตให้มีชีวิตขึ้นในภาพยนตร์บันเทิงแนววิทยาศาสตร์คลาสสิกของสตีเวน สปีลเบิร์ก ถูกขายไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้ในราคา 2,560,000 ดอลลาร์ ตามรายงานของผู้จัดงานประมูล

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- auction (n) = การประมูลขาย, การนำไปขายโดยการประมูล
- big-eyed (compound) = ที่มีดวงตาโต
- bring (v) = นำ, นำพา
- sci-fi /Science Fiction = บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์


แหล่งข่าว : CNN
South Korea has a problem: thousands of people, many middle aged and isolated, are dying alone each year, often going undiscovered for days or weeks.
เกาหลีใต้มีปัญหา: มีผู้คนหลายพัน โดยจำนวนมากเป็นวัยกลางคนและอยู่คนเดียวกำลังเสียชีวิตเพียงลำพังในแต่ละปีและมักจะไม่ได้รับการค้นพบเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- alone (adv) = เดียวดาย, ตามลำพัง
- middle aged (n) = วัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี
- isolate (v) = โดดเดี่ยว, แยกห่างจากผู้คน, แยกออกจากกลุ่ม/สังคม

หมายเหตุ แนวโน้มของสาเหตุเกิดจากวิกฤตการณ์ทางประชากร สวัสดิการสังคม ความยากจน และความโดดเดี่ยวทางสังคม

No comments:

Post a Comment