โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 21, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 21-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
Strategists at a UK bank have proposed the idea of a super-sized $10 billion Brazilian government bond that would be specifically designed to help halt the destruction of the Amazon rainforest.
นักยุทธศาสตร์ของธนาคารในสหราชอาณาจักรได้เสนอแนวคิดเรื่องพันธบัตรรัฐบาลบราซิลขนาดใหญ่พิเศษมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยหยุดยั้งการทำลายป่าฝนอเมซอน

คำศัพท์ข่าว
- bond (n) = พันธบัตร
- destruction (n) = การทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ
- rainforest (n) = ป่าฝน(พื้นที่ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก)
- specifically (adv) = เฉพาะ, เฉพาะเจาะจง


แหล่งข่าว : Reuters
Five Iberian lynx have been released into the wild in southern Spain this week as part of an expanding breeding programme aimed at conserving one of the world's most endangered feline species with distinctive long black ear tufts.
แมวป่าลิงค์ไอบีเรียน 5 ตัวได้รับการปล่อยสู่ป่าทางตอนใต้ของสเปนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายพันธุ์ที่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์หนึ่งในแมวชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดที่มีกระจุกหูยาวสีดำอันโดดเด่น

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- breeding (adj) = เกี่ยวกับการขยายพันธุ์/เพาะพันธุ์
- conserve (v) = อนุรักษ์ให้อยู่ยืนนาน, ถนอมไว้
- distinctive (adj) = พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์, เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
- feline (adj) = เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว
- lynx (n) = แมวป่าชนิดหนึ่ง
- tuft (n) = กระจุก, ปอยเส้นขน


แหล่งข่าว : CNN
A 97-year-old former secretary at a Nazi concentration camp has been convicted for her role in the murder of 10,505 people during the Holocaust, in what could be the final trial of its kind.
อดีตเลขาธิการค่ายกักกันนาซีวัย 97 ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมผู้คน 10,505 คนในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายในลักษณะนี้

คำศัพท์ข่าว
- Concentration Camp (n) = ค่ายกักกัน (สถานที่ที่รัฐใช้กักขังนักโทษ หรือกักกันบุคคลเฉพาะกลุ่ม ด้วยเหตุผลทางการเมือง)
- convict (v) = พิพากษาว่ามีความผิด, ตัดสินว่ามีความผิด (ศัพท์กฏหมาย)
- Holocaust = ฮอโลคอสต์ (การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมนี)
- kind (n) = ชนิด, ประเภท
- murder (n) = การฆาตกรรม
- role (n) = บทบาท, การกระทำ, หน้าที่
- trial (n) = การพิจารณาและตัดสินคดี

No comments:

Post a Comment