โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 21, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 21-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC
North Korea threatens to take a “resolute and decisive military step” against Japan while it slams Tokyo’s adoption of a national security strategy as an attempt to turn the country into “an offensive military giant.”
เกาหลีเหนือขู่ว่าจะใช้ “การยกระดับมาตรการทางทหารที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด” ต่อญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็ประณามการนำยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติมาใช้ของโตเกียวที่เป็นความพยายามเพื่อจะเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็น “ยักษ์ใหญ่ทางทหารที่น่ารังเกียจ”

คำศัพท์ข่าว
- decisive (adj) = ที่ชี้ขาด, ที่แน่นอน, ที่เด็ดขาด
- offensive (adj) = มีพฤติกรรมน่ารังเกียจ, หยาบคาย, ก้าวร้าว, สร้างความขุ่นเคือง
- resolute (adj) = แน่วแน่, มุ่งมั่น, เด็ดเดี่ยว
- step (n) = ขั้นตอน
- strategy (n) = ยุทธศาสตร์
- threaten (v) = ข่มขู่, คุกคาม, แสดงท่าที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความหวาดกลัว


แหล่งข่าว : CNN
Russia has continued expanding its military bases in the Arctic region despite significant losses in its war on Ukraine, according to a new series of satellite images obtained by CNN
รัสเซียขยายฐานทัพทางทหารของประเทศในภูมิภาคอาร์กติกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะสูญเสียในสงครามกับยูเครนไปมากก็ตาม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมชุดใหม่ที่ซีเอ็นเอ็นได้รับ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- obtain (v) = ได้, ได้รับ
- significant (adj) = มีนัยสำคัญ, มากพอที่จะสังเกตได้, มากพอสมควร

No comments:

Post a Comment