โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 22, 2022

ตาลีบันห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมถึงมหาลัยเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC
BREAKING: Women immediately banned from private and public universities in Afghanistan, a Taliban government spokesman announces.
ข่าวด่วน: ผู้หญิงถูกห้ามจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในอัฟกานิสถานโดยทันที, โฆษกรัฐบาลตอลิบานประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- Breaking/ Breaking news = ด่วน, ข่าวด่วน(ใช้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวด่วนแทรกเข้ามา)
- private (adj) = ความเป็นส่วนตัว
- public (adj) = เกี่ยวกับสาธารณะชน, บุคคลทั่วไปไม่จำกัดกลุ่ม
- immediately (adv) = ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ เวลาดังกล่าว/ณ ขณะนั้น


แหล่งข่าว : Wall Street Journal
The Taliban has banned girls from attending elementary school, one day after closing universities to women.
ตาลีบันสั่งห้ามเด็กผู้หญิงเรียนจากการเข้าเรียนชั้นประถม หนึ่งวันหลังจากปิดมหาวิทยาลัยสำหรับสตรี

The move effectively institutes a total ban on female education in Afghanistan.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้การห้ามการศึกษาทั้งหมดของสตรีในอัฟกานิสถานมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ข่าว
- elementary school (n) = โรงเรียนประถม
- female (adj) = เกี่ยวกับเพศหญิง
- woman (n) = ผู้หญิง, สตรี


แหล่งข่าว : Afghan Peace Watch
Male students of Nangarhar university walked away from their exams to protest the Taliban ban preventing girls from attending university.
นักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยนันการ์ฮาร์เดินออกจากการสอบเพื่อประท้วงการห้ามของตาลีบันที่กีดกันไม่ให้เด็กผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

คำศัพท์ข่าว
- male (adj) = เกี่ยวกับเพศชาย
- prevent (v) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน

No comments:

Post a Comment